Košický Dňa počatého dieťaťa zavŕšime v pondelok, 9. apríla 2018.

Program bude prebiehať v réžii mladých ľudí na Hlavnej ulici pri Soche Immaculáty.

Počas nedieľ pôstneho obdobia sa pod košickou kalváriou schádzajú stovky veriacich, aby rozjímali nad utrpením Krista - Božieho Syna - idú cestou, ktorú nazývajú krížová. Je dotvorená tak, aby pripomínala udalosti opísané v evanjeliách. Vrchol sa nazýva Kalvária. Každá nedeľa ponúka osobitý pohľad na utrpenie, ťažké životné okolnosti, hriechy a nespravodlivosti našej doby.

Tohtoročné slávenie Dňa počatého dieťaťa v Košiciach odštartujeme bilbordovou kampaňou v meste a na okolí. 
Necháme prehovoriť sedem osobností z rôznych dejinných období. Každý z nich iným spôsobom pomenúva hodnotu ľudského života i tragédiu zabíjania nenarodených detí.

V sobotu 10. februára 2018 sa uskutočnila v Tvrdošíne na Orave akcia Zastavme zlo z Istanbulu. Jej cieľom je, aby Slovensko vzalo späť svoj podpis spod Istanbulského dohovoru, ktorý napriek tomu že je označovaný ako dokument zaoberajúci sa pomocou pre týrané ženy, ženám nepomáha, ale zavádza rodovú ideológiu.

 

V Košiciach, pri februárovej svätej omši za život sa budeme venovať novej a veľmi aktuálnej téme umelého oplodnenia. Tzv. asistovaná reprodukcia je veľkým pokušením pre bezdetné páry. O záujme svedčí aj to, ze na Slovensku máme viac ako desať centier umelého oplodnenia. Druhou stranou mince sú napr. desaťtisíce embryí, ktoré boli zničené alebo zmrazené. Ďalším otáznikom sú  fyziologické i psychické následky pre deti, ktoré sa narodili z umelého oplodnenia.

Prihlásenie