MIESTO ÚCTY K NAŠÍM NAJMENŠÍM ZOSNULÝM. Podporte projekt milosrdenstva v Košiciach

 

Jedným zo skutkov telesného milosrdenstva je pochovávanie mŕtvych. Zdanlivo samozrejmé, čo azda ani netreba zdôrazňovať. No deťom, ktoré zomreli pred narodením, je táto „samozrejmosť“ dopriata len výnimočne. Drvivá väčšina končí ako biologický odpad.

hrob nenarodenýchOd roku 2010 jestvuje zákon, ktorí umožňuje rodičom vyžiadať mŕtve dieťa na pochovanie v akomkoľvek štádiu vývoja po počatí. Väčšina rodičov o tom nevie. Okrem toho, hlavne v mestách môže byť pochovávanie finančne náročnejšie, čo mnohých rodičov odradí od pohrebu, alebo sa uchyľujú pochovaniu na nedôstojnom a zároveň aj nelegálnom mieste.


Preto pred rokom vznikol projekt vytvoriť v Košiciach hrobové miesto pre deti, ktoré zomreli pred narodením. Kúpili sme na tento účel hrob, ktorý sme upravili tak, aby sa dali doň vkladať urny s pozostalými deťmi. Ide o spoločný hrob s kapacitou 300 úrn. Teraz potrebujeme s vašou pomocou dokončit vonkajšiu úpravu pohrebného miesta, aby sa mohol začať používať.


Na projekte spolupracujú Úrad pre apoštolát ochrany života, Aliancia za život, o.z. a Farnosť Kráľovnej pokoja, Košice – Juh.

Pomôžte nám zrealizovať posledné dva kroky: (klikni na logo)

banner 3

1) Dokončenie náhrobného kameňa,
na ktorom bude dominovať pohyb i farby vznikajúceho života a slovo zo Žalmu 139 „Utkal si ma v živote mojej matky“.
Umelecké stvárnenie zo skla: 1500€

 

2) Osvetová kampaň v Košiciach
distribúcia informácií o novovzniknutom hrobovom mieste a o možnostiach jeho využívania.
Prospekty na propagáciu (grafika, tlač) – 30.000ks: 400€
Osveta cez oscialnu sieť Facebook na mesiac: 300€
Certifikáty o pochovaní dieťaťa, matričná kniha, iné administratívne náležitosti: 100€
Administratíva projektu: 161eur
Potrebujeme vyzbierať: 2461€

 

Doposiaľ sme zrealizovali:
Zakúpenie hrobového miesta na verejnom cintoríne v Košiciach
Vytvorenie betónového skeletu v zemi

Ukončenie projektu:


Projekt má slúžiť na dofinancovanie vzniku hrobu pre potratené deti. Ukončenie projektu je naplánované na 15. novembra 2016.

Na projekte spolupracujú:

  • Úrad pre apoštolát ochrany života v košickej arcidiecézy
  • Aliancia za život, o.z.,
  • Farnosť Kráľovnej pokoja Košice-Juh