svieckaV čase silnejších modlitieb a spomienok na zosnulých si sme si  osobitne pripomenuli našich najmenších, ktorí zomreli skôr ako sa narodili. Okrem sme mali na zreteli aj deti a ženy, ktoré sú v súčasnosti - každodenne - ohrozené tragédiou potratu.

Skončila sa 8. dušičková vigília Zapáľme svetlo obetiam potratov. Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k tejto aktivite. Vstúpte do foto a video galérie

 

 

 

1Od ôsmej hodiny ráno odštartovala modlitbová reťaz pri Novej nemocnici na Terase

 

2Na frekventovanej ulici sme rozdali cca. 2000 letákov

 

3Počas dňa sa vystriedali rôzne skupiny i jednotlivci

 

4Tešíme sa z mladých pro-liferov, ktorým sa touto službou otvára širší pohľad na rodičovskú úlohu a zodpovednosť.

 

5Nechýbali ani zaujímavé rozhovory a výmeny názorov.

 

6V príjemnom slnečnom počasí nebolo ťažké zotrvať na mieste aj niekoľko hodín.

 

7Druhá časť celodennej vigílie pokračovala v Kostole Kráľovnej Pokoja, Košice - Juh.

 

8Svätú omšu celebroval košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč

 

Homília zo slávnostnej svätej omše

 

9Do celodenného programu sa zapojili desiatky dobrovoľníkov

 

10Ďakujeme detskému zboru za krásne piesne

 

11Po svätej omši sa program presunul k XIX. pavilónu Starej nemocnice

 

12Približne stovka účastníkov sa zjednotila v pokojnej modlitbe ruženca.

 

13Nasledovala modlitba Zasvätenia nemocnice Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie

 

14

Kristov kríž je znakom dokonalej sebadarujúcej lásky 

 

15Odpočinutie večné daj im Pane,... a nám skoré prebudenie... v pokoji.

 

 

 

Prihlásenie