Novembrová sv. omša za život pripadala na sviatok sv. Ondreja. Stretli sme sa 30. 11. 2017 v jezuitskom kostole o 16:30.

 

omsa 1

Po polroku sme opäť venovali problematike bezdetnosti.

 omsa 2

Sv. omšu slúžil biskupský vikár o. Vladimír Šosták.

 omsa 3

Po sv. omši sa kňazi modllili nad bezdetnými pármi.

 

omsa 4

 

Prihlásenie