Každomesačné košické sv. omše za život pokračujú aj v apríli. Stretneme sa 26. apríla 2018 v jezuitskom kostole na Komenského ul. 14 so začiatkom o 16:30. 
Svätá omša bude zameraná a obetovaná za ťažko chorých ľudí a osoby so zdravotným znevýhodnením. 
 
Hlavným celebrantom a kazateľom bude o. Marián Kašaj, pôsobiaci vo farnosti Jenkovce pri ukrajinských hraniciach. Otec Marián sa už ako seminarista aktívne podieľal na duchovnej službe pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením.
 
Po sv. omši bude vytvorený priestor na osobnejšiu modlitbu nad trpiacimi ako aj nad tými, ktorí im asistujú alebo ich opatrujú.   
 
Na záver bude pre všetkých pripravené občerstvenie. 
 

Prihlásenie