Deviata košická dušičková vigília v obrazoch

Posted by: Dušan Škurla Tags: There is no tags | Categories: Správy

7
november
2018

     Tak ako po minulé roky, aj tento rok sme v dušičkovom období vyhradili jeden deň osobitnej spomienke na nenarodené deti. Niektoré z nich umreli aj napriek tomu, že boli dlho očakávané, iné však museli zomrieť, lebo ich rodičia sa tak rozhodli.
   
    Deviata košická dušičková vigília za nenarodených sa konala 7. novembra 2018. V tomto roku sme vytvorili celodennú modlitbovú reťaz pri Starej nemocnici – UNLP na Rastislavovej ul.
   
    Od 08:00  do 16:00 sa pred pavilónom XIX. (monoblok) UNLP vystriedalo približne 250 dobrovoľníkov. Modlitbová prítomnosť bola doprevádzaná osvetovou a informačnou kampaň na chodníku pred areálom nemocnice (výstava embryonálneho vývoja, distribúcia letákov).
   
      O 18:00 sa veriaci z Košíc i okolia zišli na sv. omši za život v Kostole Kráľovnej pokoja na Ulici Milosrdenstva, v tesnej blízkosti k areálu Starej nemocnice. Cca. tri stovky prítomných povzbudil košický arcibiskup Mons. Bernard Bober. 
     
     Posledným bodom celodenného programu bol spoločný  sviečkový pochod a zhroma- ždenie pri monobloku UNLP.
   
        Najprv sa prítomným prihovoril gynekológ MUDr. Peter Lukčo.
     
        Následne sa zhromaždení spojili v modlitbe krížovej cesty za záchranu nenarodených detí a v parku pred budovou umiestnili symbolický veniec a stovky sviec.
 
Stiahnuť plagát: na zdieľanie / na tlač
 
 – 

 

Mons. Bernard Bober

 

kázeň počas sv. omše za život v Kostole Kráľovnej pokoja, Košice – Juh

 

MUDr. Peter Lukčo

 

príhovor účastníkom zhromaždenia pred UNLP v Košiciach

Comments are closed.