marec5

Posted by: Dušan Škurla

21.9. 2010 o 19:00 prijala naše pozvanie na neformálnu besedu do klubu na Alžbetinej 12 známa pro life aktivistka Jana Tutková.

V úvode stručne zhrnula svoj osobnostný vývoj, smerovanie a križovatky na ceste k aktívnej účasti v boji proti genocidialnej politike, ktorá sa momentálne presadzuje ako osobné právo a morálna norma.

 

Predstavila organizáciu, ktorú vedie – CBR Europe. Zhodnotila už realizované kampane a natienila aj novopripravovanú mediálnu kampaň zameranú na to, aby ženy miesto potratu radšej volili donosenie dieťaťa s možnosťou adopcie. Vysvetlila formy osvety v tejto oblasti a ponúkla spôsoby

argumentácie v prospech ochrany života od jeho počatia. Záver večera patril otázkam zvedavých poslucháčov a diskusii.

Comments are closed.