marec14

Posted by: Dušan Škurla

V sobotu 10. februára 2018 sa uskutočnila v Tvrdošíne na Orave akcia Zastavme zlo z Istanbulu. Jej cieľom je, aby Slovensko vzalo späť svoj podpis spod Istanbulského dohovoru, ktorý napriek tomu že je označovaný ako dokument zaoberajúci sa pomocou pre týrané ženy, ženám nepomáha, ale zavádza rodovú ideológiu.

Prednášky, ktoré predchádzali modlitbovému pochodu objasňovali v čom spočíva nebezpečenstvo Istanbulského dohovoru. Prenášateľmi boli autority z oblasti sociálnej práce a odborníci v pomoci týraným ženám Marian Kuffa a Pavol Vilček. Ďalej tiež gr. kat. kňaz Jozef Maretta, Jozef Mikloško ml. predseda Úsmevu ako dar a právnik a advokát Anton Chromík, Teórie, ktoré vychádzajú z toho, že medzi ženami a mužmi je boj o moc je potrebné odmietnuť. Štát nemá právo miešať sa do toho, ako si muž so ženou rozdelia úlohy v rodine.

Štát tu nie je na to, aby odstraňoval zvyčajné úlohy mužov a žien založené na tradícii, to je sociálne inžinierstvo. Prednášajúci odmietli aj zavádzanie povinného vyučovania a propagovania o tzv. „nestereotypných rolí“ mužov a žien na všetkých typoch škôl. Chlapci si nemôžu vybrať, že budú rodom dievčatká, to je nielen vedecký nezmysel a nehorázny experiment na deťoch. Rod si dieťa nevyberá, s rodom sa rodíme. Zneisťovať deti ohľadom ich rodu môže viesť k nesmiernym škodám na ich duševnom zdraví.

Stretnutia a pochody budú pokračovať až do času, kým Slovenská republika nevezme podpis pod Istanbulským dohovorom späť. Nie sme sami, včera 14.2.2017 napríklad premiérka Bulharska oznámila, že zastavuje ratifikáciu Istanbulského dohovoru, pretože v Bulharsku neexistuje v tejto veci konsenzus.

Okolo 1 500 pochodujúcich sa počas cesty k okresnému úradu v Tvrdošíne, reprezentujúci štát modlili bolestný ruženec a podporili na záver prečítané Vyhlásenie Slovenského dohovoru za rodinu.

Veríme, že sa stretneme v Košiciach na prednáškach a modlitbovom pochode.

Stretnutie sa uskutoční túto sobotu 17.02. od 13:30 – 20:00, v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho.

Prednášajúci:

ING. MGR. O. MARIÁN KUFFA, DR.H.C. – Predstavený inštitútu Krista Veľkňaza

JUDR. MGR. ANTON CHROMÍK, PHD. – Predseda Aliancie za rodinu

ING. MGR. PHDR. PAVOL VILČEK – Diecézny riaditeľ Spišskej katolíckej charity

Vždy na konci stretnutia sa uskutoční sviečkový pochod mestom k mestskému úradu, kde sa prečíta Vyhlásenie Iniciatívy „Slovenský dohovor za rodinu“.

Tešíme sa na stretnutie s Vami. Za tím Slovenský dohovor za Rodinu Erik Zbinovský.

Comments are closed.