postabortívny syndróm

11
február
2024

Podľa oficiálnych štatistík z posledných rokov sa na Slovensku každoročne vykoná viac ako päť tisíc umelých potratov. Približne na tej istej úrovni je aj počet spontánnych potratov. Smrť dieťaťa pred narodením je predčasná strata, ktorá presahuje rámec biológie či matérie. Prirodzenou reakciou na stratu dieťaťa je žialenie a láskavá rozlúčka. V prípade umelého potratu sa však rodičia ocitajú vo vnútornom konflikte, keďže svoje dieťa vedome vydali na zabitie. Pri spontánnom potrate sa neraz stáva, že prirodzené postoje po strate dieťaťa zostanú nevyjadrené, bez primeraných slov, gest či emócií. V obidvoch prípadoch strata vytvára otvorenú, krvácajúcu ranu. Treba ju zahojiť, ale ako?

Ak sa vás to týka, pozývame vás na košickú svätú omšu za život, ktorá bude osobitne venovaná bolesti po skúsenosti potratu. Ponúkneme Vám prvú pomoc na ceste uzdravenia a nasmerujeme vám na ďalšie možnosti pomoci. Budeme sa modliť s vami a za vás, za vašu rodinu a obnovenie vašich vzťahov.

Svätá omša sa bude konať vo štvrtok, 29. februára 2024 o 17:00 v Uršulínskom kostole v Košiciach. Naším hosťom bude o. Ján Kulan. Je kňazom, psychológom a súdnym znalcom košickej arcidiecézy. Študoval psychológiu na Pápežskej gregoriánskej univerzite v Ríme. Pôsobí ako moderátor Arcidiecézneho centra mládeže.

Počas programu bude k dispozícii aj Kniha života. Obsahuje láskavé spomienky rodičov na deti, ktoré im zomreli pred narodením a neboli pochované. Ak takéto dieťa máte aj vy alebo vaši známi či príbuzní, máte dobrú príležitosť zhmotniť vašu rodičovskú lásku.  

Comments are closed.