Duchovná adopcia počatého dieťaťa

11 apríla, 2018 | Dušan Škurla

Tags: There is no tags

Comments: Nekomentované

Duchovná adopcia sa spája so zjaveniami vo Fatime, ako odpoveď na výzvu Matky Božej k modlitbe sv. ruženca, k pokániu a zadosťučineniu za hriechy, ktoré najviac zraňujú jej Nepoškvrnené srdce. V roku 1987 bola zavedená v Poľsku. Prvé stredisko bolo pri pavlínskom kostole vo Varšave. Odtiaľ sa rozšírilo do celého Poľska a aj za hranice.

viac o duchovnej adopcii – poľsky

Duchovná adopcia počatého dieťaťa je dielom Márie – Matky detí nenarodených. Je to modlitba za dieťa ohrozené zabitím v lone matky, o ktorom vie iba Boh. Trvá 9 mesiacov a pozostáva zo:

a/ zloženia sľubu (napr. pred Eucharistiou, alebo pred krížom)

b/ každodennej modlitby

c/ jedného desiatku ruženca (Otče náš, 10x Zdravas, Sláva Otcu)

d/ inej ľubovoľnej modlitby

Slová sľubu:

Oslavujem Ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si skryl tieto veci pred múdrymi a obozretnými a zjavil si ich maličkým. Tak sa Ti zapáčilo.

Najsvätejšia Panna, Bohorodička Mária, všetci anjeli a svätí. Vedený(á) túžbou pomôcť brániť nenarodených, ja (meno), vyhlasujem a sľubujem, že od dňa (povie konkrétny dátum) beriem do duchovnej adopcie jedno dieťa, ktorého meno pozná len Boh, a počas deviatich mesiacov, každý deň sa budem modliť za záchranu jeho života a za jeho spravodlivý a dobrý život po narodení, a to:

  • … modlitbu, ktorú sa teraz pomodlím
  • … jedno tajomstvo posvätného ruženca

Každodenná modlitba počas 9 mesiacov:

Dobrý Bože, na orodovanie Panny Márie, ktorá Ježiša s láskou prijala a porodila i spravodlivého Jozefa, muža dôvery, ktorý sa oň staral už pred narodením, prosím ťa za svoje duchovne adoptované nenarodené dieťa, ktoré sa nachádza v nebezpečenstve smrti. Daj jeho rodičom lásku a odvahu, aby svoje dieťa nechali žiť život, ktorý si mu daroval. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Amen.

(Cirkevné schválenie: Mons. Bernard Bober, Košice, 2. 7. 2018, číslo: 850/18).

duchovná adopcia – návrh obradu

Ak máte záujem o tento leták, kontaktujte nás:  detike@detike.eu

 

Viac o letákoch z našej produkcie nájdete TU

Comments are closed.