17
január
2024

Jedným z dôsledkov kultúry smrti je demografická zima. Rodí sa príliš málo detí. Dokazuje to aj nepísaná spoločenská norma – dve deti. A pritom na udržanie stavu populácie potrebujeme aspoň 2.1 dieťaťa. Vo väčšine európskych krajín je to privysoká méta. Tí, ktorí príjmu viac detí, namiesto vďaky a uznania sú neraz terčom výsmechu alebo podozrievania. Ich objektívny prínos pre dobro spoločnosti často nie je uznaný. 

Viacdetné rodiny napĺňajú význam slova rodina – miesto, kde sa rodí nový život. Zaslúžia si našu podporu a my potrebujeme ich príklad. V ich príbehoch objavujeme hodnotu dieťaťa a rúcame vlastné predsudky.

Preto viacdetným rodinám každoročne venujeme osobitnú svätú omšu za život. Konala sa aj vo štvrtok, 25. januára 2024 o 17:00 v Uršulínskom kostole v Košiciach. Našim hosťom bol o. František Bujňák, vikár vo Farnosti sv. Alžbety v Košiciach, ktorý tiež pochádza z viacdetnej rodiny. 

Po skončení slávenia kňazi udelili rodinám osobitné požehnanie a presunuli sa do spoločenskej miestnosti na rodinnú recepciu. 

Comments are closed.