Misijný pamätník

12 apríla, 2018 | Dušan Škurla

Tags: , , ,

Comments: Nekomentované

Súsošie Pomník nenarodeným deťom je dielom mladého umelca Mgr. art. Martina Hudačeka. Vyjadruje utrpenie ženy, ktorá podstúpila umelý potrat a zároveň naznačuje cestu uzdravenia.

Spoločenstvo Deti sv. Alžbety vlastní a spravuje  piaty exemplár tohto súsošia. Je určený na putovanie a tak sme ho nazvali misijný

Pamätník bol špeciálne vyrobený tak, aby sa mohol presúvať do jednotlivých komunít, farností, škôl, alebo iných spoločenstiev po celom Slovensku. Chceme, aby sa čím viac ľudí dostalo do kontaktu s týmto súsoším, ktoré dokáže jemným spôsobom odkomunikovať vážnu tému bolesti po potrate, i potrebu odpustenia, uzdravenia a zmierenia.

V širšom zmysle dáva súsošie príležitosť, aby sa komunita zamýšľala nad mnohorakými témami, ktoré súvisia s ochranou nenarodených detí. Sme radi, že vám môžeme vyjsť v ústrety a na určitý čas ponúknuť toto nádherné dielo do vašej starostlivosti.

môže byť aj u vás

Ako na to?

V plánovacom kalendári si vyberte niektorý z voľných termínov a kontaktujte nás mailom detike@detike.eu 

Uveďte: 

* požadovaný termín prijatia súsošia,

* meno a telefón kontaktnej osoby, ktorá bude zodpovedná za presun súsošia.

Tipy na zostavenie programu

InŠPIRÁCIE K DEKORÁCII SÚSOŠIA

Comments are closed.