Bolesť po potrate - Košice

Bolesť po potrate nemá posledné slovo

Posted by: Dušan Škurla Tags: There is no tags | Categories: Správy

16
január
2021

Na rok 2021 sme naplánovali desať sv. omší za život. Kvôli trvajúcim opatreniam budeme všetky vysielať on-line. Miestom konania bude naďalej Jezuitský kostol na Komenského ul. 14 v Košiciach.

28. januára 2021 sme sa vrátili k problematike utrpenia, ktoré dolieha na ženy a mužov po skúsenosti umelého i spontánneho potratu. Je to bolesť spôsobená stratou dieťaťa. Z rôznych dôvodov sa stáva, že človek s takouto skúsenosťou zostáva na „mŕtvom bode“. Ponúkli sme túto príležitosť ako krok na ceste k uzdravovaniu.
Naším hosťom bol páter Artur Cierlicki, člen rehole pallotínov, ktorý pôsobí v Spišskej Novej Vsi.

Program sme rozdelili do dvoch blokov:
16:00 prezentácia: Pôsobenie Zlého a bolesť po potrate

Prednáška z Jezuitskeho kostola

Pôsobenie Zlého a bolesť po potrate p. Artur Cierlicki, SAC

Uverejnil používateľ Košice za život – Deti svätej Alžbety Štvrtok 28. januára 2021

16:30 sv. omša za život spojená s modlitbou za uzdravenie

V minulosti sme rodičom ponúkali možnosť, aby svoje potratené a nepochované dieťa zapísali do osobitne zriadenej Knihy života. Kvôli prísnym opatreniam to aktuálne nebolo možné. Kniha života však bude k dispozícii neskôr (keď opatrenia budú zrušené) – priamo v kostole pred alebo po sv. omši za život.

Comments are closed.