Modlitbová prítomnosť

10 apríla, 2018 | Dušan Škurla

Tags: , , ,

Comments: Nekomentované

Naše spoločenstvo sa primárne sústredí na modlitbovú prítomnosť na miestach, kde násilnou smrťou zomierajú nenarodené deti. Sme prítomní na miestach potratov, aby sme odpovedali na opustenosť počatých detí. Prichádzame na miesta smrti nenarodených, aby sme boli hlasom tých, ktorí sa sami nedokážu brániť ani volať o pomoc. Naše úsilie by bolo falošné, keby sme si nevšímali ženu – matku, ktorá často koná neuvážene pod vplyvom opustenosti, veľkého strachu a pod. Nakoľko je to v našich silách, chceme podať konkrétnu pomoc, aby dokázali preklenúť krehké obdobie tehotenstva.

Začiatky

Službu pokojnej modlitbovej prítomnosti sme začali v septembri 2009 pri monobloku Starej nemocnice každý piatok o 15:00.  Od júla 2010 sme rozšírili službu v Starej nemocnici na každý deň: pondelok – štvrtok od 07:45  a v  piatok od 14:30.

V novembri nami otriasla „náhodná“ skúsenosť na dovtedy nám neznámom mieste – súkromná jednodňovka TETRAO, s.r.o. na Gemerskej ul. 3. V dané ráno na chodbe stáli tri rozrušené ženy, všetky čakali na interrupciu. Následne od decembra 2013 sme začali prichádzať na toto miesto o 07:00.

Od augusta 2015 sme rozšírili naše modlitbové pôsobenie na ďalšie miesto – Železničná nemocnica na Masarykovej ulici v Košiciach. Tu, v jednom bloku budov, sa nachádzajú tri významné prevádzky, kde sa rozhoduje o živote nenarodených: Centrum jednodňovej starostlivosti (JAS), v ktorom sa vykonávajú interrupcie; Centrum prenatálnej diagnostiky, ktorá často slúži ako základ pre vynesenie rozsudku smrti nad dieťaťom; a Centrum umelého oplodnenia (SPLN), kde sa túžba po dieťati napĺňa na úkor omnoho väčšieho počtu zabitých („vyselektovaných“, alebo „prebytočných“) súrodencov. Na toto miesto sme začali prichádzať každý piatok ráno od 08:00, neskôr aj v stredu.

9 mesiacov za život

Od 25. marca 2016 sme súčasťou celonárodnej iniciatívy 9 mesiacov za život. Našu prítomnosť sme rozšírili na ďalšie potratové centrá (viď nižšie). 

Modlime sa predovšetkým za lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ktorí konajú vedome a dobrovoľne proti ľahko poznateľnej pravde, že ľudský život začína počatím a zasluhuje si plnú úctu a ochranu. Rovnako sa modlime za rodičov nenarodených detí, ktorí sú pod tlakom pokušenia zničiť vlastné dieťa. Napokon modlime sa záchranu detí, ktoré sú opustené najbližšími a vydané na smrť roztrhaním len preto, že ich život sa stal nepohodlným.

LOKALITY NAŠEJ KAŽDODENNEJ MISIE V KOŠICIACH

Červená šípka lokalizuje pracovisko

Zelené pole lokalizuje miesto našej prítomnosti.

Trvanie: 30-45 minút.

Ak sa chcete pridať do nášho tímu, napíšte nám: detike@detike.eu

Univerzitná nemocnica L. Pasteura – Ondavská ulica 4

Čas modlitovej prítomnosti:

UT o 07:30 

PIA o 07:30 

Univerzitná nemocnica L. Pasteura – Rastislavova ulica 43, XIX. pavilón

Čas modlitbovej prítomnosti: 

PO   o 07:45
UT   o 07:45
STR o 07:45
ŠTV o 07:45
PIA  o 14:30

Železničná nemocnica – Masarykova ulica 9

Čas modlitbovej prítomnosti:

PO    o 08:00 
UT    o 08:00 
STR  o 07:00
ŠTV  o 08:00 

Tetrao s.r.o. – Gemerská ulica 3/2068

Čas modlitbovej prítomnosti:

PO    o 07:00
UT    o 12:20
STR  o 07:00
ŠTV  o 07:00

Xenon SK –  Maurerova ulica 21 – (v budove ZŠ Ľ. Fullu)

Čas modlitbovej prítomnosti:

PO   o 13:45 – od 25.3. do 25.12.
UT   o 13:45 – od 25.3. do 25.12.
STR o 13:45 – od 25.3. do 25.12.
ŠTV o 13:45 – od 25.3. do 25.12.
PIA  o 13:45 – od 25.3. do 25.12.

Gynastar, s.r.o. – Brigádnická ulica 2

Čas modlitbovej prítomnosti:

PO   o 06:45 – od 25.3. do 25.12.
PIA  o 06:45 – od 25.3. do 25.12.

Sanatórium Helios – Krivá 23

Čas modlitbovej prítomnosti:

STR  o 14:00 – od 25.3. do 25.12.

SPLN – Masarykova 17

Čas modlitbovej prítomnosti:

PIA  o 08:00

Gyncare – centrum umelého oplodnenia, Magnezitárska 2

Tím modlitbovej prítomnosti  zatiaľ nevznikol.

Nemocnica Košice – Šaca


Tím modlitbovej prítomnosti  zatiaľ nevznikol.

Comments are closed.