Deň počatého dieťaťa

2
marec
2024

Deväť mesiacov pred Vianocami slávime na Slovensku Deň počatého dieťaťa. Je to každoročne 25. marca. Ide o deň úcty voči každému človeku a uznanie, že ľudská dôstojnosť prináleží každému človeku od momentu počatia.

Symbolom Dňa počatého dieťaťa je biela stužka. Naznačuje krehkosť a nevinnosť detí pred narodením.

V roku 2013 Deň počatého dieťaťa pripadol rovnako na pondelok Veľkého týždňa. Vtedy sme ho po prvýkrát slávili s košickými vysokoškolákmi. Program vrcholil už za tmy na košickej Kalvárii.

V tomto roku pripadá Deň počatého dieťaťa na pondelok po Kvetnej nedeli a pred Veľkou nocou. Teda týždeň, kedy vrcholí rozjímanie kresťanom nad utrpením nevinného a nespravodlivo odsúdeného Ježiša. Ani pri oslave Dňa počatého dieťaťa nemôžeme nemyslieť na tragédiu umelých potratov. V tomto zmysle je naša biela stužka pripomienkou pokračujúceho útoku na počaté deti a vyjadruje aj našu túžbu po zmene a zastavení tejto nespravodlivosti.

Bolestný nádych tohtoročného Dňa počatého dieťaťa umocňuje aj skutočnosť, že na začiatku marca Francúzsko do svojej ústavy zaviedlo tzv. „právo na potrat“. Táto udalosť náš ešte viac nabáda, aby sme konali v prospech nenarodených detí.

Pred jedenástimi rokmi sa Košicami preháňal nezabudnuteľný mrazivý vietor, ktorý otestoval naše odhodlanie.

Košické slávenie Dňa počatého dieťaťa pripomína náš záväzok voči počatým deťom. Vyplýva z poznanej pravdy. Ak vieme, kedy začína ľudský život, má to dosah na naše každodenné rozhodnutia.

Urobte malé veľké gesto – pripnite si na odev bielu stužku. Nebojte sa pozitívne provokovať.

Skúste urobiť väčšie gesto – pridajte sa k dobrovoľníkom, ktorí budú ponúkať bielu stužku v centre Košíc v nedeľu (24.3.) a v pondelok (25.3.).  

Pozývame Vás sláviť Deň počatého dieťaťa v spoločenstve vysokoškolskej mládeže pri Univerzitnom pastoračnom centre.

Program začne Seminárnom kostole na Hlavnej ulici, kde sa o 19:00 bude sláviť svätá omša za život. Hlavným celebrantom bude košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. V jej závere budú môcť záujemcovia vstúpiť do Spoločenstva duchovnej adopcie počatého dieťaťa. Záväzok spočíva v 9-mesačnej krátkej modlitbe za jedno počaté dieťa a jeho rodičov.

V roku 2013 bol medzi nami košický arcibiskup Mons. Bernard Bober.
Na konci omše v roku 2013 približne stovka mladých prijala záväzok 9-mesačnej duchovnej služby za záchranu jedného počatého dieťaťa.

Po skončení bohoslužby sa v modlitbovom sprievode presunieme na Festivalové námestie. Odtiaľ prejdeme zastaveniami krížovej cesty až k vrcholu košickej Kalvárie. Jednotlivé zamyslenia krížovej cesty za život budú prednášať Košičania z rozličných stavov alebo profesií.

Čaro nočnej modlitby. 25. marec 2013.

Všetci potrebujeme v živote vykonať zmenu k lepšiemu. Obrátiť sa k Bohu i usporiadať vzťahy s ľuďmi v našom okolí. Nezabudnime pritom na nenarodené deti. Zdanlivo o nič nejde, lebo my ich nepotrebujeme. Ale čo ak ony potrebujú nás?

Košická Kalvária na vrchole krížovej cesty. 25. marec 2013.

Comments are closed.