Deň počatého dieťaťa

25
marec
2023

Naše spoločenstvo Deti svätej Alžbety od roku 2010 aktívne slávi Deň počatého dieťaťa. Po štrnástich rokoch z toho vznikla pekná tradícia v centre Košíc. Za ten čas sme vystriedali rozličné formy slávenia – od pochodov za život, cez zhromaždenia pri ústavnom súde, billboardové kampane, pouličnú oslavu počatín a pod. Zakaždým reagujeme na špecifické okolnosti daného roka a tiež na naše možnosti aktivizácie.

Každoročnou klasikou je distribúcia bielych stužiek. Zvyčajne sa tejto služby ochotne ujímajú študenti z košických stredných škôl. V tomto roku si osobitne zaslúžia vďaku študenti z cirkevného gymnázia na Čordákovej ul. Nemôžeme zabudnúť aj na našich dobrovoľníkov – seniorov, ktorí niekoľko dní pripravovali samotné stužky.

Slávenie vyvrcholilo v Seminárnom kostole na Hlavnej ulici. Pri vstupe do chrámu sme zakončili distribúciu bielych stužiek

Deň počatého dieťaťa sa slávi na sviatok Zvestovania Pána, kedy si sprítomňujeme udalosť počatia Ježiša pod srdcom Panny Márie. Táto biblická udalosť je výbornou základňou pre úctu k ľudskému životu od počatia.

Popri bielych stužkách je symbolom úcty k životu od počatia aj biela ruža – symbol detskej nevinnosti a rozvíjajúceho sa života.

Na konci svätej omše za život sa približne 70 dobrovoľníkov rozhodlo, že vstúpia do Spoločenstva duchovnej adopcie počatého dieťaťa. Zhromaždení pred kňazmi predniesli sľub modlitbového záväzku na deväť mesiacov.

Na záverečnej recepcii sme mali možnosť stretnúť sa dobrovoľníci a sympatizanti hnutia za život.

Záverečná párty bola príležitosťou, aby sme spoločne oslávili naše počatiny, čo je skutočný začiatok nášho života.

Deti v jednoduchosti svojho vnímania prežívajú radosť zo života v spoločenstve dospelých. A dospelí sú fascinovaní svetlom, ktoré vyžarujú deti.

25. marec je zároveň dňom, keď na celom Slovensku a aj v Košiciach začína projekt 9 mesiacov za život. Spočíva v modlitbovej prítomnosti na miestach vykonávania umelých potratov a pri centrách umelého oplodnenia. V Košiciach táto služba prebieha vo viacerých lokalitách.

Nemôžeme zostať pri symbolických aktoch. Naše ÁNO životu má byť konkrétne a účinné. Povzbudzujeme aj Vás!

Comments are closed.