Ráchelina vinica

15 apríla, 2018 | Dušan Škurla

Tags: ,

Comments: Nekomentované

   Projekt Ráchelina vinica pomáha matkám, otcom, príbuzným potrateného dieťaťa, ale i lekárom a zdravotným sestrám, ktorí majú skúsenosť úmyselného i spontánneho potratu. Utrpenie zo straty nenarodeného dieťaťa je veľké a môže spôsobiť rôzne problémy psychického, duchovného i sociálneho charakteru. Snažíme sa previesť obete potratov cestou k uzdraveniu tejto veľkej rany, aby za pomoci psychologických postupov a pôsobením Ducha Svätého mohol nastať pokoj v ich srdciach.

   Ide o duchovno-terapeutický víkendový program, ktorý sa koná pod vedením vyškoleného tímu, vrátane psychológa a kňaza.

Najbližšie termíny:

21. – 23. jún 2024

Miesto konania: Košický kraj

04. – 06. október 2024

Miesto konania: Košický kraj

Prihlasovanie: rachel@rodinabb.sk, tel. 0911 911 794

Viac informácií o postabortívnom syndróme získate na rachel.rodinabb.sk

Comments are closed.