29
december
2023

Spoločenstvo Deti svätej Alžbety – Aliancia za život, o. z. sa rodilo na prelome rokov 2009/2010. Odvtedy uplynulo trinásť rokov a vznikla pestrá mozaika aktivít na podporu ochrany života. Od roku 2014, kedy sme v Košiciach iniciovali sväté omše za život, využívame decembrovú omšu na osobitné stretnutie košických pro-life dobrovoľníkov. Jednak je to priestor na koncoročné bilancovanie a poďakovanie a tiež príležitosť k prehĺbeniu našich motivácií. Zvyčajne toto slávenie viažeme na Sviatok svätých Neviniatok.

Tak to bolo aj v tomto roku. 28. decembra 2023 sa v Uršulínskom kostole stretlo štyridsať miestnych pro-life dobrovoľníkov. Počas roka slúžia na rôznych pozíciách, zväčša v tímoch modlitbovej prítomnosti na šiestich miestach vykonávania potratov a dvoch miestach umelého oplodnenia v Košiciach. Ďalší dobrovoľníci sú zapojení do podporných služieb: linky pomoci, duchovná podpora, služba uzdravenia, technicko-materiálne zabezpečenie, príprava mediálnych výstupov, distribúcia tlačovín, príprava občerstvenia, preprava, liturgické služby, účtovníctvo a iné.

Stretnutie otvoril jeden z členov spoločenstva, pán Štefan Rychnavský. S vďačnosťou spomína na náhodný impulz, ktorý prerástol do dlhoročnej služby za záchranu nenarodených detí.

Svätú omšu celebroval otec Dušan Škurla, spoluzakladateľ košického spoločenstva Deti svätej Alžbety. V príhovore pripomenul, že služba ochrany života nie je len aktivita, ale účasť na mystériu svätých Neviniatok.

Naše výročné stretnutie sme si predĺžili a spríjemnili spoločnou vianočnou večerou. Nechýbali oblátky a med ani kapustnica. Ale hlavne radosť z toho, že máme podiel na takej vznešenej misii, ako je ochrana ľudského života od počatia.

Comments are closed.