tehotenstvo

17
október
2023

Počaté dieťa, rodiaci sa človek je úzko prepojený s mamou. Nevyhnutne potrebuje mamu, inak by sotva prežil. Ale kto podrží ženu, aby zvládla poslanie matky? Aj matka potrebuje oporu. Potrebuje hlavne oporu milujúceho a stabilného muža – manžela. Potrebuje cítiť podporu od širšej rodiny i od spoločnosti na všetkých úrovniach.

Preto sme pozvali tehotné mamičky, aby aj so svojimi rodinami prišli do duchovného podporného spoločenstva v Košiciach. Pri sv. omši za život sme sa spoločne modlili za ich počaté deti i za šťastný deň pôrodu. Sv. omša sa konala v Uršulínskom kostole v Košiciach vo štvrtok, 26. októbra 2023 so začiatkom o 17:00.

Naším hosťom a celebrantom bol o. Martin Rečlo, riaditeľ Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach. Po sv. omši osobitne požehnal tehotné mamičky.

Comments are closed.