tehotenstvo

17
október
2023

Počaté dieťa, rodiaci sa človek je úzko prepojený s mamou. Nevyhnutne potrebuje mamu, inak by sotva prežil. Ale kto podrží ženu, aby zvládla poslanie matky? Aj matka potrebuje oporu. Potrebuje hlavne oporu milujúceho a stabilného muža – manžela. Potrebuje cítiť podporu od širšej rodiny i od spoločnosti na všetkých úrovniach.

Preto pozývame tehotné mamičky, aby aj so svojimi rodinami prišli do duchovného podporného spoločenstva v Košiciach. Pri sv. omši za život sa budeme spoločne modliť za ich počaté deti i za šťastný deň pôrodu. Bude sa konať v Uršulínskom kostole v Košiciach vo štvrtok, 26. októbra 2023 so začiatkom o 17:00.

Naším hosťom a celebrantom bude o. Martin Rečlo, riaditeľ Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach. Po sv. omši osobitne požehná tehotné mamičky a rád sa s nimi stretne aj na záverečnom priateľskom posedení.

Comments are closed.