16
september
2023

V spojitosti so zdravotníctvom sa najčastejšie hovorí o financovaní. Často sa zdôrazňuje aj odbornosť. No menej sa hovorí, že každá profesia, a zdravotnícka zvlášť, vyžaduje aj ľudskú a morálnu formáciu. A pritom je to základ, bez ktorého by sa zdravotník zmenil na údržbára a pacient na číslo alebo zdroj zisku.  Všetci ocenia, ak je zdravotník dobrý odborník aj dobrý človek.

Preto v spolupráci s Úradom pre apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze každoročne pripravujeme duchovný a formačný večer pre pro-life zdravotníkov. Najbližší sa bude konať 28. septembra 2023 (štvrtok) v Uršulínskom kostole v Košiciach. Tentoraz budeme nachádzať inšpirácie v živote a diele francúzskeho genetika Jérôme Lejeuna, objaviteľa trizómie 21. chromozómu, ktorá je základom Downovho syndrómu. O 17:00 začne krátka prezentácia jeho života a potom bude nasledovať sv. omša za zdravotníkov. Po skončení ponúkame zdravotníkom modlitbu príhovoru a pozývame ich na priateľské posedenie.    

Comments are closed.