Hormonálna antikonepcia

17 apríla, 2018 | Dušan Škurla

Tags: There is no tags

Comments: Nekomentované

Hormonálna antikoncepcia je často prezentovaná ako prevencia umelých potratov. Opak je pravdou. Nielenže jej užívanie zvyšuje počet abortov, ale sama osebe má abortívny účinok.  Okrem toho nesie so sebou množstvo nežiadúcich účinkov, ktoré ubližujú žene, dieťaťu, rodine i životnému prostrediu.

Preto sme v spolupráci PharmDr. Jozefom Laurincom pripravili brožúru, ktorá na 50 stranách komplexne monitoruje mnohoraké nežiadúce účinky hormonálnej antikoncepcie. Je určená najmä pre dievčatá a ženy vo fertilnom veku, aby dobre porozumeli, aké následky sú v hre.

Brožúru si môžete objednať mailom: detike@detike.eu.

Tu Vám ju ponúkame na voľné prelistovanie:

Comments are closed.