Hormonálna antikonepcia

Hormonálna antikoncepcia je často prezentovaná ako prevencia umelých potratov. Opak je pravdou. Nielenže jej užívanie zvyšuje počet abortov, ale sama osebe má abortívny účinok.  Okrem toho nesie so sebou množstvo...

Sväté omše za život

Kedy: posledný štvrtok mesiaca, začiatok o 17:00. Kde: Uršulínsky kostol, Mäsiarska 25, Košice 2024 26. december 2023 (požehnanie pro-life dobrovoľníkov) 28. november 2023 (požehnanie náhradných rodín) 24. október 2023 (požehnanie...

Ráchelina vinica

   Projekt Ráchelina vinica pomáha matkám, otcom, príbuzným potrateného dieťaťa, ale i lekárom a zdravotným sestrám, ktorí majú skúsenosť úmyselného i spontánneho potratu. Utrpenie zo straty nenarodeného dieťaťa je veľké...

Embryo výstava

Vývoj dieťaťa pred narodením je priam zázračný. Počas  prvých deviatich mesiacov nášho života sa uskutoční vývoj, ktorému sa nevyrovná žiadna ďalšia fáza - ani komplexnosťou, ani kvantitou.  Výstava embryonálneho vývoja...

Hrobové miesto v Košiciach

Hrobové miesto na pochovávanie detí, ktoré zomreli pred narodením, je odpoveďou na meniacu sa situáciu. Množia sa prípady rodičov, ktorí si už uvedomujú dôstojnosť ľudskej osoby od počatia. Poznajú právne...

Misijný pamätník

Súsošie Pomník nenarodeným deťom je dielom mladého umelca Mgr. art. Martina Hudačeka. Vyjadruje utrpenie ženy, ktorá podstúpila umelý potrat a zároveň naznačuje cestu uzdravenia. Spoločenstvo Deti sv. Alžbety vlastní a spravuje ...

Duchovná adopcia počatého dieťaťa

Duchovná adopcia sa spája so zjaveniami vo Fatime, ako odpoveď na výzvu Matky Božej k modlitbe sv. ruženca, k pokániu a zadosťučineniu za hriechy, ktoré najviac zraňujú jej Nepoškvrnené srdce....

Modlitbová prítomnosť

Naše spoločenstvo sa primárne sústredí na modlitbovú prítomnosť na miestach, kde násilnou smrťou zomierajú nenarodené deti. Sme prítomní na miestach potratov, aby sme odpovedali na opustenosť počatých detí. Prichádzame na...

9 mesiacov za život

Od začiatku (2016) aktívne participujeme na národnom projekte 9 mesiacov za život, ktorý združuje desiatky skupín pro-life aktivistov.  Naše zámery, formy i miesta našej služby, zaujímavosti i možnosti podpory nájdete...