Hormonálna antikoncepcia

17 apríla, 2018 | Dušan Škurla

Tags: There is no tags

Comments: Nekomentované

Hormonálna antikoncepcia je často prezentovaná ako prevencia umelých potratov. Opak je pravdou. Nielenže jej užívanie zvyšuje počet abortov, ale sama osebe má abortívny účinok.  Okrem toho nesie so sebou množstvo nežiadúcich účinkov, ktoré ubližujú žene, dieťaťu, rodine i životnému prostrediu.

Preto sme v roku 2016 v spolupráci PharmDr. Jozefom Laurincom pripravili brožúru, ktorá na 50 stranách komplexne monitoruje mnohoraké nežiadúce účinky hormonálnej antikoncepcie. Je určená najmä pre dievčatá a ženy vo fertilnom veku, aby dobre porozumeli, aké následky sú v hre.  Sme radi, že za päť rokov sa dostala do rúk 30-tisícom dievčat a žien. 

Po piatich rokoch od prvého vydania sme v roku 2021 pripravili rozšírenú a vylepšenú publikáciu Hormonálna antikoncepcia. Viete, že… Tentoraz s dvojnásobným rozsahom, no stále v kompaktnom formáte tak, aby neunavila laického čitateľa a zároveň uspokojila odbornú verejnosť.
Problematika je rozdelená do 21 krátkych kapitol. V závere sa uvádzajú východiská a alternatívy pre tých, ktorí zistia, že hormonálna antikoncepcia nie je cestou, lež slepou uličkou.
Publikácia sa opiera o stovky vedeckých štúdií z celého sveta. Tie sú kompletne uvedené v poznámkovom aparáte.

Knižôčku ponúkame Vám osobne pre vlastné obohatenie. No ešte viac sa potešíme, ak ju dokážete ponúknuť ako darček vo svojej rodine, alebo na pracovisku. Veľkou službou by bolo, ak by ste ju ponúkli vo vašom okolí – gynekológom, farmaceutom, učiteľom, duchovným, lídrom mládežníckych spoločenstiev a pod.
Ako protihodnotu prosíme o priateľský dar podľa vašich možností. To nám umožní produkovať ďalšie osvetové materiály.

Pre objednávku pokračujte TU.

Comments are closed.