Liek lásky na utrpenie

Posted by: Dušan Škurla Tags: | Categories: Akcie

13
máj
2024

Kultúra smrti pretláča dominanciu silných nad slabými, zdravých nad chorými. Úvahy o ľudskej dôstojnosti idú bokom, alebo sa o nej hovorí len povrchne. Najtragickejšie dôsledky tejto mentality pozorujeme, keď ide o človeka súčasne slabého aj chorého. Príkladom tú tzv. eugenické potraty, alebo potraty s tzv. zdravotných dôvodov – teda vykonané na bezbrannom dieťati kvôli tomu, že je alebo môže byť nesprávne vyvinuté, alebo sa pri vyšetrení objaví určitá nedokonalosť. Množia sa krajiny, kde sa legalizovala eutanázia – pod prísľubom dobrej smrti sa zabíjajú starí a chorí ľudia.

Kultúra života bezpodmienečne chráni ľudskú dôstojnosť. Slabosť a chorobu považuje za výzvu k ešte väčšej starostlivosti. Zdravých a silných motivuje k postoju súcitu a obety. Pozýva k rozjímaniu nad hodnotou ľudského utrpenia a bratskej vzájomnosti. Pripomína, že život každého človeka povstal zo sebadarovania iných a že všetci sa navzájom potrebujeme.

Preto raz v roku venujeme v Košiciach svätú omšu za život ľuďom dlhodobo chorým a zdravotne znevýhodneným. Chceme tak upriamiť pozornosť na fenomén ľudského utrpenia, na prítomnosť chorých a krehkých ľudí medzi nami. V kontakte s nimi sa učíme pravej ľudskosti a prekonávame predsudky.

Stretneme sa vo štvrtok, 30. mája 2024 v Uršulínskom kostole v Košiciach. Sv. omša začne o 17:00 a naším hosťom bude o. Gustáv Nagy, ktorý pôsobí v Snine ako nemocničný duchovný.

Pozvanie adresujeme osobitne tým, ktorí znášajú každodenné utrpenie spojené s chorobou alebo zdravotným znevýhodnením. Vítaní sú aj všetci ostatní, ktorých sa dotýka tajomstvo ľudského utrpenia a chcú mu lepšie porozumieť alebo sa naň pripraviť.

30. máj 2024 je pre katolíkov prikázaným sviatkom Kristovho Tela a Krvi.

V závere kňazi ponúknu modlitbu príhovoru pre všetkým, ktorí hľadajú posilu vo svojom utrpení. Ale aj opatrovateľom a zdravotníkom, ktorí sú v prvej línii starostlivosti o slabých a chorých.

Comments are closed.