VENUJTE 2% Z DANE

Posted by: Dušan Škurla Tags: There is no tags | Categories: Správy

29
november
2023

Milí priatelia, ďakujeme Vám za minuloročnú podporu.

Popandemický rok 2023 sme prežili už v plnom formáte. Popri našich dlhodobých aktivitách (modlitbová prítomnosť na miestach vykonávania umelých potratov, služba uzdravenia z bolesti po potrate, pochovávanie potratených detí, mediálna produkcia) sme v Košiciach uskutočnili jarnú a jesennú celodňovú kampaň,  podporili sme pro-life púť zo Slovenska do Lisabonu, začali sme školenie špecialistov pre centrum pomoci, zriadili sme Fond konkrétnej pomoci, pripravujme publikáciu o cudnosti v obliekaní ako o jednom z predpokladov úcty k daru sexuality a nového života.

Činnosť nášho spoločenstva je v plnej miere dobrovoľnícka, no produkcia osvetových materiálov a technicko-materiálne zabezpečenie našich projektov si vyžaduje určité finančné krytie. V tomto zmysle sme závislí od príspevkov malých darcov. Tešíme sa, že napriek pretrvávajúcej kríze spolu s infláciou stúpol aj počet podporovateľov a tak môžeme napredovať v našich plánoch.

Milí priatelia, vopred Vám ďakujeme za dar 2% z dane i za akúkoľvek podporu!

——————

Postup krokov pre zamestnancov

(1.) Do 15. februára 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

(2.) Vyplňte tlačivo VYHLÁSENIE o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
(3.) Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

POZOR!

Ak ste v roku 2023 pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník pre naše spoločenstvo, máte možnosť venovať 3% z dane – kontaktujte nás na detike@detike.eu a pripravíme potvrdenie o odpracovaných dobrovoľníckych hodinách.

Poznámka:
Pri darovaní 2% z dane nepotrebujete číslo účtu nášho občianskeho združenia, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie darca. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

******************************

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie za rok 2023

1.) Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v náš prospech, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,32 € pre prijímateľa.

(2.) V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje o našom občianskom združení, ktoré potrebujete vpísať do daňového priznania, nájdete nižšie v tomto texte.

(3.) Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (do 31. marca 2024) na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Poznámky:
Pri darovaní 2% z dane nepotrebujete číslo účtu nášho občianskeho združenia, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo.
IČO prijímateľa sa do kolónky vypisuje sprava.
Kolónku na SID nechajte prázdnu.

******************************

Postup krokov na poukázanie 1,5%, resp. 2% pre právnické osoby za rok 2023

(1.) Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31. marca 2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.
b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31. marca 2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.
(3.) Údaje o našom občianskom združení, ktoré potrebujete vpísať do daňového priznania, nájdete nižšie v tomto texte.

(4.) Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

(5.) Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Poznámky:

Pri darovaní 2% z dane nepotrebujete číslo účtu nášho občianskeho združenia, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo.
IČO prijímateľa sa do kolónky vypisuje sprava.
Kolónku na SID nechajte prázdnu.

******************************

Údaje o nás, ktoré treba vpísať do tlačiva:

Obchodné meno/názov: Aliancia za život
Sídlo: Kováčska 48, 040 01 Košice
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42109833

Comments are closed.