11
august
2023

27. ročník cykloakcie Na bicykli za život nabral netradičný smer. Zvyčajne prichádzame na miesta vykonávania umelých potratov, aby sme sa spojili s miestnou skupinou aktivistov a podporili ich úsilie. Tentoraz sme našu cestu obohatili o pútnicky rozmer. Vydali sme sa do Portugalska, kde sa nachádza Fatima – miesto, kde sa v roku 1917 stali ťažko spochybniteľné udalosti zjavenia Panny Márie. A približne sto kilometrov ďalej sa nachádza Lisabon – miesto stretnutia mládeže s pápežom Františkom.

Kým na Slovensku to bola do veľkej miery misia pre dobro iných, zahraničná časť poslúžila ako čas na osobné načerpanie a osvieženie – napriek veľkej fyzickej námahe.

Pro-life tour: poďakovanie a zopár poznámok

Uverejnil používateľ Košice za život – Deti svätej Alžbety Pondelok 14. augusta 2023

Pro-life tour pozostávala z 30 celodňových etáp. Modlitbovú zastávku sme mali pred deviatimi nemocnicami na Slovensku. A potom nasledovali dni v zahraničí: 4 etapy sme zakončili v českých mestách; 6 etáp v nemeckých mestách; 9 etáp vo francúzskych mestách; 4 etapy v španielskych mestách; a 4 etapy v portugalských mestách.

Každý deň sme strávili na bicykli priemerne 11 hodín. Na území Slovenska a Česka náš tím mal od 15 do 17 cyklistov vo vekovom rozpätí od 10 do 70 rokov. V ostatných krajinách sa tím stabilizoval na 9 cyklistov a jedného šoféra sprievodného vozidla. Naše vekové rozpätie bolo od 16 do 63 rokov.

Naše posolstvo mohli okoloidúci vnímať na našich dresoch a na polepe sprievodného vozidla. Z reakcií okoloidúcich usudzujeme, že posolstvu rozumeli. 

Pri priateľských osobných stretnutiach sme rozdávali pro-life odznaky a nožičky počatého dieťaťa – symbol hnutia za život. Ľuďom urobili radosť. Bol to pekný darček a pamiatka najmä pre tých, ktorí nám poskytli ubytovanie. 

Pred obecným úradom v Lendaku sme dostali silné povzbudenie na cestu
Štartujeme s odhodlaním i rešpektom…
Nechýbalo ani požehnanie od miestneho kňaza.
Chladné podtatranské ráno. S jednoduchou slávnostnosťou začína 27. ročník.
Prehánky i ostré slnko pred popradskou nemocnicou.
Zastávka v Martine. Okrem umelých potratov tam pro-life aktivisti odhaľujú aj zlo umelého oplodnenia.
Tiché sobotné poludnie v Žiline.

Na rušnej ulici v Trenčíne, pred súkromným gynekologickým zariadením, ktoré sa zrkadlí za naším chrbtom.
Lúčime sa so Slovenskom a začína sa špeciálna časť našej cykloakcie.
Na ikonickom námestí v juhočeskom mestečku Telč.
Neuveriteľné šťastie. V bavorskom Landshute sme sa ocitli práve v dňoch, keď sa tam konala najväčšia historická šou v Európe
Pre prípad, že by zlyhala navigácia v mobile…
S pani Irmgard, ktorá nás vítala v Ochsenhausene a poskytla nám priestory komunitného centa.
Nemecká letná romantika – mestské kúpalisko pre všetkých zadarmo, s nerezovým zábradlím až do vody a gumeným kobercom na dne.
Vo francúzskom Montbéliarde nás prijal miestny duchovný, pôvodom zo Senegalu.
Francúzsko – to je história na každom kroku. Pravdepodobne vyobrazenie sv. Juraja v boji s drakom na priečelí kostola.
Keď sme plánovali nocľah v mestečku Dole, netušili sme, že je to rodisko Louis Pasteura.
Prekvapenie na parkovisku pred francúzskym hypermarketom: vyhradené pre tehotné mamičky. Inšpirácia pre nás…
Pokorní majitelia veľkých viníc pri Bordeaux, ktorí nám pohotovo poskytli nocľah a ponúkli aj štedrú večeru a raňajky… a každému fľašu značkového vína z vlastnej produkcie.

Dotkli sme sa Atlantiku. Pokračujeme na sväté miesta. Nech sa Boh dotkne nás. Posolstvo Sv. Otca Františka k Svetovým dňom mládeže v Lisabone, čl. 13 Dobrý zhon nás vždy posúva nahor i k sebe navzájom. No existuje aj nedobrý zhon, ktorý nás vedie k tomu, že žijeme povrchne, berieme všetko na ľahkú váhu, bez záväzkov a zainteresovanosti; bez toho, aby sme sa skutočne venovali tomu, čo robíme; zhon, v ktorom žijeme, študujeme, pracujeme, stretávame sa s inými bez toho, aby sme pritom zapojili aj hlavu, nieto ešte srdce. Môže sa to stať v medziľudských vzťahoch: v rodine, keď nikdy skutočne nepočúvame druhých a nevenujeme im čas; v priateľských vzťahoch, keď očakávame, že nás priateľ bude baviť a uspokojovať naše potreby, no ak vidíme, že on je v kríze a potrebuje nás, hneď sa mu vyhýbame a ideme za iným; ba dokonca aj v partnerských vzťahoch, medzi snúbencami, keď máloktorý z nich má trpezlivosť dôkladne spoznať a pochopiť toho druhého. Rovnaký postoj sa môže prejaviť aj v škole, v práci a v iných oblastiach každodenného života. No všetko to, čo prežívame v takejto náhlivosti, len ťažko prinesie ovocie. Existuje riziko, že to zostane sterilné. Dočítame sa o tom v Knihe prísloví: „Úsilia pričinlivého (vedú ho) vždy k zisku, lež každého, kto by rád rýchlo nahonobiť, (vedú) k veľkej chudobe“ (21, 5). Keď Mária konečne príde do domu Zachariáša a Alžbety, odohrá sa nádherné stretnutie! Alžbeta zažila zázračný Boží zásah, keď jej Boh v starobe daroval syna. Mala by všetky dôvody hovoriť najskôr o sebe, no nie je zameraná na seba, lež s otvorenou náručou ide privítať svoju mladučkú sesternicu a plod jej lona. Len čo Alžbeta začuje jej pozdrav, naplní ju Duch Svätý. Takéto prekvapenie a vyliatie Ducha sa deje vtedy, keď zažívame skutočnú pohostinnosť, keď do centra pozornosti staviame hosťa, a nie seba. Vidíme to aj v príbehu o Zachejovi. V Lukášovi 19, 5 čítame: „Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: ,Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!ʻ On chytro zišiel a prijal ho s radosťou.“

Uverejnil používateľ Dušan Škurla Piatok 28. júla 2023

Horúce a naozaj žlto-červené Španielsko – slnko, pšenica, pôda, skaly. Fotku pri tejto soche sme si nenechali ujsť.

Epický západ slnka nad slávnou univerzitnou Salamankou.

V Portugalsku zápasíme s hornatým krajom. Útechou je nám Boží oblak, ktorý nás počas celého dňa chráni pred pálivým slnkom. Posolstvo Sv. Otca Františka k Svetovým dňom mládeže v Lisabone, čl. 18. Moje posolstvo pre vás, mladí ľudia, veľké posolstvo, ktorého nositeľkou je Cirkev, je Ježiš! Áno, on sám, jeho nekonečná láska ku každému z nás, jeho spasenie a nový život, ktorý nám dal. A Mária je nám vzorom, ako prijať tento nesmierny dar do nášho života a odovzdať ho druhým, aby sme sa stali nositeľmi Krista, nositeľmi jeho súcitnej lásky, jeho veľkodušnej služby trpiacemu ľudstvu.

Uverejnil používateľ Dušan Škurla Streda 2. augusta 2023

Konečne sme dosiahli prvý cieľ. Kedysi neznáma dedina, dnes obrovské duchovné centrum.
V Lisabone, na mieste, kde sa Tajo, najväčšia rieka pyrenejského polostrova, vlieva do Atlantického oceánu. O deň neskôr sa na tomto pobreží zhromaždilo 1,5 milióna mladých ľudí, aby prijali posolstvo Svätého Otca Františka, neochvejného obhajcu práva na život od počatia.

Comments are closed.