5
jún
2023

Martin Luther King, Jr. nás nadčasovo povzbudzuje, že treba „tesať tunel nádeje naprieč temným horstvom sklamania.“ A bezdetnosť môže byť veľkou príčinou sklamania. Neraz ho sprevádza smútok alebo hnev. Tak ako hĺbenie tunela, aj prebúdzanie nádeje je náročná robota, no stojí za to. Kopec zostáva kopcom, no už nie je prekážkou na našej ceste k cieľu…

Košická svätá omša za život je každoročne dobrou príležitosťou, aby sme prehĺbili tunel nádeje pre bezdetných manželov. 22. júna 2023 v Uršulínskom kostole na Mäsiarskej ulici sa začne program o 17:00 krátkym svedectvom bezdetných manželov. Nasledovať bude samotná sv. omša, ktorej bude predsedať o. Pavol Bugoš, duchovný z neďalekej farnosti Hýľov.

Na záver budú kňazi k dispozícii bezdetným manželom na modlitbu príhovoru. Už tradične sú všetci pozvaní na priateľské posedenie.

Comments are closed.