bezdetnosť_neplodnosť_pastorácia bezdetných

Je bezdetnosť beznádejná?, alebo „Rabbi, kto zhrešil?“

Posted by: Dušan Škurla Tags: There is no tags | Categories: Správy

12
február
2022

Veľký počet párov (približne jeden z piatich!) nedokáže počať dieťa. To je zdrojom bolesti, frustrácie, vzájomných konfliktov i seba obviňovania. „Čo je skutočnou príčinou našej neplodnosti/bezdetnosti?“ „A prečo sa to stalo práve nám?“ Neraz príde človeku na um myšlienka, či to nie je trest za nejaké zlo. Podobne ako to vnímali Ježišovi učeníci. Keď videli slepca, spýtali sa Ježiša: „Rabbi, kto zhrešil – on, alebo jeho rodičia…?

Odpovede na otázky bezdetných sa hľadajú ťažko. No treba povedať, že mnohé odpovede a aj formy pomoci pre bezdetných manželov sú k dispozícii. Každoročne sa pri košických sv. omšiach za život venujeme bezdetným manželom a teší nás, že mnohí takto našli oporu, útechu i praktickú pomoc. Nejeden pár následne počal dieťa.

   Takéto špeciálne slávenie sa konalo v jezuitskom kostole v Košiciach 24. februára 2022 o 16:30 hod. Tucet párov prijal svetlo Božieho slova do situácie bezdetnosti a nanovo sa v modlitbe zverili dobrému Bohu. V homílii sa prítomným prihovoril o. Dušan Škurla a ponúkol reflexiu nad slovami Biblie: „Kto zhrešil?“

   

Comments are closed.