25. marec je Dňom počatého dieťaťa

Posted by: Dušan Škurla Tags: There is no tags | Categories: Správy

12
marec
2022

Tohtoročné slávenie Dňa počatého dieťaťa je zvlášť aktuálne. Jednak tým, že po dvoch rokoch obmedzení môžeme sláviť viac-menej v zvyčajnom rozsahu. Ale je aktuálne aj zoči-voči prebiehajúcej vojne na susednej Ukrajine. Správy z bojísk sú svedectvom o krutosti zabíjania a o hrôzach vojny. Omnoho silnejšie si uvedomujeme zlo, akým je násilný útok na druhého človeka.

Deň počatého dieťaťa slúži na prebudenie často neprebudeného, či umlčaného vedomia o dôstojnosti každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. Úcta k človeku pred narodením a úcta k človeku po narodení sa navzájom dopĺňajú a slúžia si. Sú to spojené nádoby. Azda tak treba chápať trpké konštatovanie Matky Terézie: „Dnes je umelý potrat najväčším nepriateľom pokoja… lebo ak matka môže zabiť svoje dieťa, čo zabráni, aby sme sa nezabíjali navzájom. Nič.“

Deň počatého dieťaťa slávme pripnutím si bielej stužky.

Deň počatého dieťaťa slávme konkrétnou pomocou pre našich ukrajinských bratov a sestry, ktorí sa práve v týchto dňoch v jednom okamihu stali utečencami bez domova.

Deň počatého života slávme vytrvalým nasadením, aby sme dosiahli plné uznanie ľudskej dôstojnosti a právnej ochrany pre deti v lone svojej matky.

Deň počatého života slávme dielami konkrétnej pomoci pre tehotné mamičky v núdzi.

Košické slávenie Dňa počatého života začne v nedeľu, 20. marca 2022. Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa pridali k doterajším, často unaveným dobrovoľníkom. Aby sa odvážili vykročiť s konkrétnou ponukou pre ukrajinských utečencov – jednak dobrovoľníckou službou, ktorú zastrešujú viaceré organizácie, každodenne prítomné na Staničnom námestí alebo ponukou ubytovania.

Počas týždňa od 20. do 25. marca budú dobrovoľníci v centre Košíc ponúkať okoloidúcim bielu stužku – symbol úcty a uznania ľudskej dôstojnosti pre človeka od počatia. Dobrovoľníci pre rozdávanie bielych stužiek sa môžu registrovať telefonicky na čísle 0948 665 899.

25. marca 2022 vyvrcholí slávenie v o 17:00. V dvoch košických katedrálach sa bude sláviť svätá omša za život a pokoj na Ukrajine. Pri obidvoch sláveniach sa arcibiskupi pripoja k pápežovi Františkovi, ktorý v tom čase v Ríme zasvätí Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Tak chce naplniť požiadavku fatimských zjavení, ako podmienku k nastoleniu mieru.

V Katedrále sv. Alžbety sa na konci sv. omše bude konať aj prijatie do 9 mesačného záväzku Duchovnej adopcie počatého dieťaťa.

Košické slávenie sa zakončí spoločným modlitbovým pochodom za mier. Začne pri gréckokatolíckej katedrále na Moyzesovej ulici a zakončí sa pri areáli Červenej hviezdy na Staničnom námestí.

25. marec je zároveň oficiálnym začiatkom siedmeho ročníka projektu 9 mesiacov za život. Spočíva v modlitbovej prítomnosti na miestach, kde sa na Slovensku vykonávajú umelé potraty a umelé oplodnenia. V Košiciach sa realizuje na šiestich miestach.

Comments are closed.