17
október
2023

Pamiatka zosnulých nie je bezduchá tradícia. Toto pamätanie je vyjadrením lásky a puta, ktoré nerozdelí ani smrť. S osobitnou láskou chceme prebudiť pamäť a vyjadriť úctu deťom, ktoré zomreli skôr ako sa narodili. Niektoré pre nedostatok lásky, iné napriek tomu že boli túžobne očakávané.

Viac ako spomienka

Táto spomienka na potratené deti je o to naliehavejšia, že ľudský status nenarodených detí je rôznymi spôsobmi spochybňovaný. Nie sú chránené zákonom v rovnakej miere ako my, narodení. Umelý potrat je naďalej rozšírenou praxou, ktorú sme zdedili ešte z čias komunistickej totality. Zmenili sa názvy ideológií, ale tvrdé jadro kultúry smrti zostalo.

Naše pamätanie na potratené deti (minulé aj budúce) je znak, že sme nezabudli a nesmieme zabudnúť! Lebo pred našimi očami sa denne odohráva tragédia, ktorá prevyšuje všetky medializované nešťastia, pandémie a krimi-príbehy.

Košická aktívna a verejná spomienka na potratené deti sa koná prakticky celoročne, na miestach, kde sa v našom meste vykonávajú umelé potraty. V dušičkovom období si však vyhradzujeme jeden osobitný deň, aby sme vo väčšom počte a sile spomínali s tými, ktorí chcú spomínať a pripomínali tým, ktorí spomínať nechcú.

V tomto roku sa bude celodenná spomienka na potratené deti konať 3. novembra 2023. Nesie názov Zapáľme svetlo obetiam potratov a konáme ju od roku 2010.

Celodenný program

Začneme ju o 07:00 na verejnom priestranstve pred vstupom do areálu Novej nemocnice na Ondavskej ul. 4. Vytvoríme tichú, pokojnú reťaz nepretržitej modlitby až do 16:00. Staňte sa súčasťou tejto reťaze! Zmobilizujte vašu komunitu, spoločenstvo, triedu. Vyberte si polhodinku alebo celú hodinu. Zažijete premieňajúcu silu jednoduchej prítomnosti, stanete sa influencermi bez slov! Každú hodinu prechádzajú týmto miestom tisícky ľudí – pacientov, študentov, náhodných okoloidúcich. Privítame, ak nám dáte dopredu vedieť, v ktorú hodinu dňa sa chcete zapojiť. Volajte: 0917 350 146.

Vizuálna pripomienka tragédie potratov. Takéto „cintoríny“ každoročne v dušičkovom čase kladieme tam, kde sa vykonávajú umelé potraty.

O 18:00 bude pokračovať program v Kostole Kráľovnej pokoja na Ulici milosrdenstva, Košice – Juh. Svätú omšu za život bude celebrovať o. Dušan Škurla, koordinátor aktivít na ochranu ľudského života v košickej arcidiecéze. Svätá omša bude obetovaná osobitne za deti, ktoré zomreli pred narodením či už umelým alebo spontánnym potratom i za ich rodiny. Spoločne sa budeme modliť za víťazstvo kultúry života v našom meste a prosiť za odpustenie našich hriechov proti posvätnosti ľudského života.

Celodenná dušičková vigília pred centrom umelého oplodnenia v roku 2021.

Po sv. omši sa s horiacimi sviecami presunieme do areálu Starej nemocnice, pred 19. pavilón (tzv. monoblok). Tu sa bude konať pietna spomienka na potratené deti. Väčšina z nich totiž nikdy nebola pochovaná a práve nemocnice sú miestom ich úmrtia aj zneškodnenia bez akejkoľvek pohrebnej rozlúčky. Budeme sa modliť, aby sa naše nemocnice stali miestami opravdivej úcty ku každému počatému dieťaťu.

Po skončení pietnej spomienky sú všetci účastníci pozvaní do farskej sály na priateľské pohostenie.

Zapáľme svetlo obetiam potratov! Nech horia naše sviece, naše slová, naše skutky.

Comments are closed.