potratené deti

6
november
2023

Svetlo sprítomnenia v tme zabudnutia

Košická aktívna spomienka na potratené deti sa konala v piatok, 3. novembra 2023. Približne sto dobrovoľníkov z Košíc a okolia vytvorilo deväťhodinovú nepretržitú reťaz pred vstupom do areálu Novej nemocnice na Ondavskej ulici 4. Naše pietne stíšenie a modlitba pripomínali okoloidúcim tragédiu umelých potratov na tomto mieste, na ďalších deviatich miestach v Košiciach a na desiatkach miest po celom Slovensku.

O siedmej ráno sme v Košiciach zapálili svetlo obetiam potratov

Uverejnil používateľ Dušan Škurla Piatok 3. novembra 2023

Ďakujeme stovke dobrovoľníkov, ktorý v Košiciach vytvorili živú reťaz na pripomienku potratených detí.

Uverejnil používateľ Dušan Škurla Piatok 3. novembra 2023

Obete potratov

Druhá časť celodennej kampane prebiehala v mestskej časti Košice – Juh. O 18:00 sa približne 250 veriacich zišlo na sv. omši za život. Hlavným celebrantom bol o. Dušan Škurla, ktorý v príhovore priblížil, koho treba mať na mysli, keď hovoríme o obetiach potratov.

Pietne zhromaždenie

Bodkou celého dňa bolo naše pietne zhromaždenie pred monoblokom Starej nemocnice na Rastislavovej ulici. V nemocničnom parku sme umiestnili veniec a sviece na pripomienku potratených detí. Pietny akt pokračoval recitáciou básne:

Moje dieťa nemá hrob

Moje dieťa nemá hrob, nedokážem za ním plakať.

Kde si, moje maličké, naozaj si tu bolo?

Nesiem v sebe hluché prázdno, temná a neplodná.

Bol znesvätený stánok pod mojím srdcom.

Čas znehybnel. Hlbiny môjho života zaplavila bolesť

bez konca.

Mŕtva je budúcnosť. Moje dieťa bola láska,

ale už nie je ako včerajší sen.

Moje srdce i dieťa moje

jak lístie jesene,  zoschnuté a zdrvené.

Časom začujem detský plač. Je tvoj, moje maličké?

Alebo len vietor? Kde ťa mám hľadať?

Náruč mám prázdnu a v očiach slzy.

Niet nikoho, kto by utíšil môj plač.

V pokání, odhodlaní a radosti.

Prítomní sa zjednotili v modlitbe pokánia, odhodlania a radosti:

„Schádzame sa v pokání, pretože my, tvoj ľud, sme už dávno mohli končiť zabíjanie detí v našej krajine.

Schádzame sa v pokání, pretože toľkí z tvojho ľudu správne volajú k tebe, aby si konal a zachránil nenarodených, no nedokážu si uvedomiť, že ty voláš ich, aby zachraňovali nenarodených.

Schádzame sa v pokání, lebo toľkí z tvojho ľudu správne dvíhajú ruky a volajú „Pane, zmiluj sa“, no nedvihnú ani prst, aby sa zmilovali nad nenarodenými.

Schádzame sa v pokání, pretože ani jedna kvapka nevinnej krvi nedopadne na zem bez toho, aby neurobila každého človeka na zemi spoluzodpovedným za toto krvipreliatie.

Pane, schádzame sa v odhodlaní.

Sme odhodlaní dosiahnuť náš cieľ, nielen bojovať proti umelým potratom, ale zastaviť ich. Nech nás nezastaví žiadna obeta a nebudeme počítať straty pri obrane nenarodených.

Sme odhodlaní pokračovať vo výzvach verejným činiteľom, ktorí neslúžia ľuďom, hoci zatiaľ nenarodeným, budeme naďalej vyzývať voličov, aby dali svoj hlas jedine tým, ktorí chcú budovať kultúru života.

Napokon, Pane, schádzame sa v radosti.

Máme radosť, že si nás povolal do diela ochrany života, ktoré nie je pre nás len ako koníček na voľné chvíle, lež ako srdce a duša našej snahy o spravodlivosť v tomto svete.  
Požehnaj toto dnešné zhromaždenie, požehnaj naše spoločenstvo, požehnaj naše hnutie. O to ťa prosíme v spásnom mene Ježiša Krista, Pôvodcu života a nášho Pána. Amen.“

Ďakujeme…

Ďakujeme všetkým ochotným dobrovoľníkom z košických komunít, ktorí sa zapojili do celodennej reťaze. Vďaka patrí farnosti Kráľovnej Pokoja na dlhoročnú spoluprácu. Oceňujeme priateľskú komunikáciu s vedením Univerzitnej nemocnice v Košiciach. Vážime si štedrých darcov, ktoré podujatie podporili finančne, prispeli k záverečnému pohosteniu, zabezpečili dekorácie, hudobnú stránku liturgie, bezpečnostnú službu a iné.

Comments are closed.