Adopcia – nadbytok lásky

Posted by: Dušan Škurla Tags: There is no tags | Categories: Správy

29
november
2023

Náhradné rodiny sú velikáni našej spoločnosti. Adopcia a umelý potrat stoja v ostrom protiklade. Kým potrat je prejavom nedostatku lásky v rodine, adopcia je prejavom nadbytku lásky, takže sa otvára aj pre ďalšie osoby nad rámec pokrvného príbuzenstva.

Potrebujeme objavovať fenomén náhradného rodičovstva i rúcať predsudky voči nemu.

Dušan Škurla sa zhovára s náhradnými rodičmi z Košíc: Soňou Vancákovou a Radoslavom Ivankom.

ÚDIV aj OBDIV! o. Dušan Škurla, Soňa Vancáková a Radoslav Ivanko sa rozprávajú o náhradnom rodičovstve.

Uverejnil používateľ Košice za život – Deti svätej Alžbety Utorok 28. novembra 2023

Comments are closed.