Deň počatého dieťaťa 2023

12
marec
2023

25. marec je na Slovensku Dňom počatého dieťaťa. Pripomína, že počatie je momentom vzniku nového človeka. Od tohto momentu je jeho život posvätný a zaslúži si úctivé zaobchádzanie, zákonnú ochranu a zdravotnú starostlivosť.

Biela stužka pripomína najzákladnejšiu hodnotu

Ustanovenie Dňa počatého dieťaťa je reakciou na desaťročia potratovej kultúry, ktorá sa udomácnila v našej spoločnosti. Je pozvánkou k základom logiky a k civilizácii vysokých morálnych štandardov. Už starobylé židovské etické kódexy jasne formulovali normu: „Nedovoľ, aby bol nevinný a spravodlivý človek zabitý, lebo vinníka neospravedlním.“ (Biblia, Kniha Exodus 23, 7).

Ľudský život začína počatím. Je dôvodom na radosť a oslavu. Chráňme ho!

Symbolom Dňa počatého dieťaťa je biela stužka. Nosme ju s hrdosťou! Veď pripomína najzákladnejšiu hodnotu ľudského spolužitia – rešpektovanie práva na život pre najnevinnejších spomedzi všetkých ľudí.

Deň počatého dieťaťa v Košiciach

Tohtoročné košické slávenie Dňa počatého dieťaťa vyvrcholí 24. marca vo večerných hodinách v Seminárnom kostole na Hlavnej ulici. O 16:00 budeme v duchu prechádzať krížovou cestou Ježiša a nenarodených detí. O 16:30 začne svätá omša za život. Bude ju viesť riaditeľ arcidiecézneho centra pre rodinu o. Martin Rečlo. V jej závere zložia sľub všetci, ktorí sa chcú zaviazať k deväťmesačnej službe duchovnej adopcie počatého dieťaťa.

Oslavujeme počatiny

Deň počatého dieťaťa je symbolickým dátumom kedy môžeme spoločne oslavovať naše počatie, začiatok našej ľudskej a jedinečnej existencie. Preto po svätej omši pozývame všetkých do priľahlých priestorov na priateľskú recepciu a počatinovú párty.

Sprievodné podujatia

Na Deň počatého dieťaťa sa intenzívne pripravujme výrobou bielych stužiek, aby sme ich mohli distribuovať na rôzne miesta v týždni pred 25. marcom. V piatok 24. marca 2023 popoludní budú pro-life dobrovoľníci na Hlavnej ulici ponúkať biele stužky okoloidúcim.

V piatok od 14:00 do 19:00 bude zároveň verejnosti prístupná obrazovo-náučná výstava Dieťa pred narodením v priestoroch átria na teologickej fakulte v Košiciach, na Hlavnej ul. 89. Návštevníci budú môcť na 15 tabuliach obdivovať makrozábery prenatálneho vývoja dieťaťa.

Comments are closed.