potrat a uzdravenie

16
február
2023

„Potrat spôsobil, že som zostala prázdna, osamotená a zúfalá. Priviedol ma do bodu, z ktorého som sa takmer nedokázala vrátiť. Sebanenávisť sa počas posledných desiatich rokov stala mojim trvalým spoločníkom kedykoľvek sa pozriem do zrkadla.“ -Toto je jedna krátka výpoveď ženy, ktorá trpí po skúsenosti umelého potratu.

Smrť dieťaťa pred narodením je stratou pre rodičov, osobitne pre matku. Je to vždy smrť predčasná, preto aj bolesť z tejto straty je špecifická. V prípade umelého potratu je smrť dieťaťa ešte tragickejšia a následky pre rodičov ešte rozsiahlejšie. Týkajú sa psychiky, no oslabujú i telo. Negatívne ovplyvňujú vzťahy v najbližšej rodine i vzťah k Bohu. Rodičia po potrate potrebujú obnoviť cestu a vzťah k sebe samým, k svojmu dieťaťu i k svojmu Bohu.

Sv. omša za život vo štvrtok 23. februára 2023 bola venovaná práve ceste uzdravenia po skúsenosti umelého alebo spontánneho potratu. Naším hosťom bol gréckokatolícky duchovný o. Michal Fedič, ktorý sa venuje službe uzdravovania a oslobodenia. Priblížil nám pôsobenie ducha smrti cez potratovú prax a najmä duchovné prostriedky a praktiky, ktoré vedú k oslobodeniu a novému životu.

Svätá omša sa slávila v Uršulínskom kostole v Košiciach, so začiatkom o 17:00.

Po jej o. Michal prijali prítomní pomazanie exorcizovaným olejom a modlitbu za uzdravenie a oslobodenie.

Celý čas bola prítomná Kniha života. Tu rodičia písomne vyjadrili spomienku na svoje potratené dieťa a vyjadrili svoju lásku k nemu. V ten večer spolu 25 detí.   

Comments are closed.