plastový model

2
február
2023

Hnutie za život si kladie za úlohu zviditeľňovať deti, ktorú pred narodení zostávajú ukryté pod srdcom mamy. Pripomíname ich ľudskú dôstojnosť, naliehame na ich plnú ochranu, žiadame zastavenie ich ničenia. Zviditeľňujeme aj ich nepretržitý a dokonale organizovaný vývin od počatia až po moment pôrodu.

Až príliš často zaznieva argument na obhajobu umelých potratov, že plod pred narodením je „iba zhluk buniek“. Taký prívlastok je nielen dehonestujúci, ale aj odhaľuje veľkú neznalosť toho, kto také niečo tvrdí. Pohľad do učebnice embryológie, alebo záznam z ultrazvuku potvrdí opak: toto nahromadenie buniek je v skutočnosti dômyselne fungujúci a vnútorne riadený nepretržitý proces od momentu, keď sa spoja jadrá mužskej a ženskej pohlavnej bunky.

Áno, v bežných situáciách nemáme možnosť vytiahnuť učebnicu embryológie ani fotku z ultrazvuku. No ľahko môžeme vytiahnuť plastový model dieťaťa v 10. týždni po počatí. Je to drobná a veľmi účinná pomôcka v diskusii s inými a aj ako pripomienka sebe samému. Aby sme nezabudli podľa porekadla „Zíde z očí, zíde z mysle.“ Nedovoľme, aby nám nenarodené deti zišli z mysle! Držme ich pred očami.

V tomto spoločnom úsilí Vám ponúkame novú edíciu plastových modelov nenarodeného dieťaťa. Model zodpovedá 10 týždňu vývoja po počatí. Na priloženej kartičke nájdete krátky popis prenatálneho vývoja dieťaťa od počatia.

plastový model nenarodené dieťa
plastový model nenarodené dieťa
plastový model nenarodené dieťa

Dieťa je uložené v hebkej perinke.

Model je výbornou pomôckou pri vyučovaní, pri formácii mládeže a snúbencov, v argumentácii, alebo ako darček.

Raz vidieť je viac než 100x počuť!

Môžete si ho objednať spolu s ďalšími pro-life materiálmi na detike@detike.eu.

Odporúčaný príspevok za balíček (vrátane poštovného) je 3 €.

Comments are closed.