27. júl 2017 – duchovná služba bezdetnym manželom

Posted by: Dušan Škurla Tags: There is no tags | Categories: Správy

11
júl
2017

V rámci pravidelných sv. omší za život striedavo sústredíme pozornosť na rôzne stavy. 27. júla 2017 pozývame zvlášť bezdetných manželov, resp. ich príbuzných.

Pri sv. omši sa nám prihovorí o. Emil Zorvan, gr. kat. duchovný, ktorý má osobnú skúsenosť bezdetnosti vo svojom manželstve.

V závere sa kňazi budú osobitne modliť nad bezdetným manželmi.

Comments are closed.