Dušičková vigília tentoraz pred centrom umelého oplodnenia

Posted by: Dušan Škurla Tags: There is no tags | Categories: Správy

4
november
2021

V čase spomienky na našich zosnulých sme  pripravili v Košiciach 12. ročník celodenného apelu Zapáľme svetlo obetiam potratov. Upriamuje pozornosť nielen na deti, potratené v minulosti, ale aj na tie, ktoré každodenne zbytočne a nespravodlivo zomierajú. Na zreteli máme aj žijúce obete potratov, medzi ktoré patria najmä rodičia a lekári, vykonávajúci umelé potraty. Zlo abortu, na ktorom sa aktívne podieľajú, neskôr ukáže svoje bolestné dôsledky.

Náš celodenný apel pozostával zo štyroch blokov:

Od 07:00 do 16:00 prebiehala celodenná modlitbová reťaz pred jedným z troch centier umelého oplodnenia v Košiciach, na Krivej ul. 23. Niekto sa môže čudovať, prečo práve tu, kde pomáhajú párom získať dieťa. No treba vedieť, že proces umelého oplodnenia prináša so sebou veľké množstvo zničených embryí a eticky neprijateľných postupov. Muž a žena v túžbe po dieťati neraz netušia, že pritom zahynie niekoľko ďalších detí.

Na frekventovanej ulici sa postupne vystriedala stovka dobrovoľníkov. 

O 17:00 sa v Kostole Kráľovnej pokoja, Košice – Juh začala pro-life konferencia.

Otec Dušan Škurla ponúkol reflexiu nad názvom akcie Zapáľme svetlo obetiam potratov. 

Otec Miroslav Gira zhodnotil Päť rokov pochovávania potratených detí do spoločného hrobu v Košiciach. 

Pomedzi to zazneli tri krátke svedectvá rodičov, ktorí spontánne potratili a pochovali svoje dieťa.

O 18:00 nasledovala v tom istom kostole svätá omša za život, ktorú celebroval: Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup. 

Keďže v tomto roku nebolo možné zhromaždenie a spoločná nočná modlitba pred monoblokom UNLP, po skončení sv. omše delegovaní dobrovoľníci na tradičnom mieste pred monoblokom nemocnice umiestnili veniec a svetlo obetiam potratov.
Všetci účastníci sv. omše si pri východe z kostola mohli prevziať sviecu, ktorú individuálne zapálili pri nemocnici, alebo na inom vhodnom mieste.

Comments are closed.