4
jún
2020

Keďže opatrenia, vyvolané šírením koronavírusu, sa dostatočne uvoľnili, znova sme sa stretli pri sv. omši za život v jezuitskom kostole v Košiciach dňa 25. júna 2020 (štvrtok) so začiatkom o 16:30 hod.

Hosťom a celebrantom omše bol duchovný z farnosti Ohradzany (okr. Humenné), otec Vincent Pristáš. Priniesol so sebou aj relikviu sv. Gerárda Majellu, patróna rodičiek i bezdetných párov.  V homílii ponúkol viacero skúseností s pomocou sv. Gerarda a pozval na púť k relikvii do Ohradzan. V závere desiatky bezdetných párov, ale i viaceré tehotné mamičky prijali požehnanie s relikviou veľkého divotvorcu.

 

 

Comments are closed.