Plán košických sv. omší za život v roku 2020

Posted by: Dušan Škurla Tags: There is no tags | Categories: Správy

5
január
2020

Dávame vám do pozornosti plán sv. omší za život v roku 2020. Aj naďalej sa budeme stretávať v Kostole jezuitov na Konenského ul. 14, posledný štvrtok mesiaca o 16:30. Výnimkou je decembrové slávenie, ktoré bude v pondelok, pri príležitosti sviatku Sv. betlehemských neviniatok.

Novinkou pre rok 2020 je februárová sv. omša spojená s požehnaním viacdetných rodín.

Pozývame Vás do spoločenstva modlitby, ktorá je srdcom pro-life misie.

30. január 2020 (modlitba za uzdravenie po potrate)
27. február 2020 (požehnanie viacdetných rodín)
25. marec 2020 (slávenia Dňa počatého dieťaťa – Seminárny kostol)
30. apríl 2020 (požehnanie tehotných mamičiek)
28. máj 2020 (požehnanie osôb s postihnutím a ťažko chorých)
25. jún 2020 (požehnanie bezdetných manželov)
24. september 2020 (požehnanie zdravotníkov)
29. október 2020 (požehnanie tehotných mamičiek)
03. november 2020 (dušičková modlitbová vigília – Kostol Kráľovnej pokoja)
26. november 2020 (požehnanie náhradných rodín)
28. december 2020 – pondelok!!!  (požehnanie pro-life dobrovoľníkov)

Comments are closed.