Pocta Jean Vanierovi

Posted by: Dušan Škurla Tags: There is no tags | Categories: Správy

13
máj
2019

   Májová svätá omša za život v jezuitskom kostole v Košiciach bola zameraná na osoby so zdravotným znevýhodnením, na ťažko chorých a ich opatrovníkov. Prozreteľnosť  stanovila, že práve v týchto dňoch (7. mája 2019) odišiel do večnosti Jean Vanier, zakladateľ komunity Archa (1964) a hnutia Viera a svetlo (1971). Obe diela sú zamerané na prijatie zdravotne znevýhodnených osôb, na objavenie daru slabosti, ktorá paradoxne obohacuje silných.

   Pripomenuli sme si život a dielo Jeana Vaniera a spojili sme sa v modlitbe za obnovu nášho pohľadu na ľudskú slabosť a chorobu.

Príhovor, ktorý zaznel pri tejto príležitosti, si môžete vypočuť TU.

„Tí, ktorých najčastejšie vylučujeme z normálneho života spoločnosti – 

ľudia s postihnutím – môžu nám ponúknuť  dôležité lekcie.

Ak ich začleníme medzi nás, veľmi obohatia náš život, náš svet.“ 

Jean Vanier

Comments are closed.