Poď s nami na silvestrovské stretnutie mládeže do Ríma

Posted by: Dušan Škurla Tags: There is no tags | Categories: Správy

13
september
2012

Ekumenická komunita Taizé každoročne pozýva mladých do 35 rokov na Púť dôvery naprieč Európou. Začiatkom bratstva medzi ľuďmi je, že sa odhodlajú prekonať bariéry, ktoré ich oddeľujú – strach, nedôvera, predsudky, ekonomické pomery, národnostné a kultúrne rozdiely.

Pri Ježišovom kríži sa učíme prijímať všetkých tak, ako On prijal nás. Počas samotného stretnutia žijú mladí rozličných národností uprostred miestnych komunít hostiteľskej krajiny. Vzájomným spoznávaním sa a prijímaním pohostinnosti môžu vstúpiť do školy jednoty a radosti z dávania. Význam tejto školy prijímania a dávania sa v živote mladých naplno ukáže pri vstupe do manželstva. Toto celoživotné spoločenstvo lásky stojí na veľkodušnosti muža a ženy, ktorí s dôverou a úctou prijímajú seba navzájom i každé počaté dieťa.

Na prelome rokov 2012/2013 bude smerovať Púť dôvery do Ríma v Taliansku. Samotné podujatie začína 28. decembra 2012 dopoludnia a zakončí sa odchodom z Ríma 2. januára 2013 popoludní. Z Košíc pocestujeme autobusom 27. decembra 2012 (štvrtok) o 08:00 hod. Plánovaný návrat na Slovensko je 3. januára 2013 okolo 14:00 hod. Organizátori stretnutia požadujú, aby sa centrálna registrácia všetkých skupín ukončila 1. decembra 2012. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby ste svoj záujem cestovať na stretnutie s našou skupinou nahlásili do konca novembra 2012. Kontaktné miestom je kancelária nášho O.Z. Deti svätej Alžbety na Alžbetinej ul. 14 v  Košiciach. Sme Vám k dispozícii každý štvrtok od 15:00 do 17:00 hod. V prípade, že nie ste schopní dostaviť sa osobne, kontaktujte nás na detike@detike.eu, alebo na tel: 0917/350 146.

Ubytovanie počas podujatia zabezpečujú hostiteľské rodiny. Stravu prijímajú pútnici čiastočne od hostiteľskej rodiny a sčasti ju zabezpečujú organizátori. Cena za dopravu je 100€. Účastnícky poplatok do fondu solidarity predbežne 55€. Pri registrácii v našej kancelárii treba zaplatiť zálohu 50€.

Comments are closed.