Veľká rodina – o čom sa nehovorí…

Posted by: Dušan Škurla Tags: There is no tags | Categories: Správy

16
február
2021

Viacdetná rodina ide proti konzumnej mentalite spoločnosti. No práve ona otvára spoločnosti dvere do budúcnosti. Lebo bez detí niet budúcnosti.

25. februára 2021 sme sa pri našej pravidelnej sv. omši za život osobitne modlili za rodiny, obdarené viacerými deťmi.  Naším hosťom bol o. Milan Bednárik, predstavený Koinonie Ján Krstiteľ, ktorá do formácie rodín úspešne integruje hodnotu otvorenosti pre život.

Program prebiehal v dvoch blokoch:
od 15:30 sa so svojím svedectvom podelili dva manželské páry: Peter a Lucia Koribski a Anton a Anna Lakatošovi.

Svedectvá

SVEDECTVÁ VIACDETNÝCH RODÍN

Uverejnil používateľ Košice za život – Deti svätej Alžbety Štvrtok 25. februára 2021

o 16:30 začala sv. omša za život spojená s modlitbou za rodiny

Svätá omša za život

sv. Omša za život spojená s modlitbou za rodiny, z Jezuitskeho kostola

Uverejnil používateľ Košice za život – Deti svätej Alžbety Utorok 23. februára 2021

Comments are closed.