10. dušičková modlitbová reťaz v obrazoch

Posted by: Dušan Škurla Tags: There is no tags | Categories: Správy

18
október
2019

   Našu celoročnú prítomnosť na miestach vykonávania potratov realizujeme v špecifickom čase, zvyčajne na začiatku pracovnej doby v danom zariadení. V období spomienky na našich zosnulých chceme našu prítomnosť predĺžiť a zintenzívniť. Tak chceme poukázať na neustávajúcu tragédiu potratov a potrebu našej angažovanosti.

   Urobili sme tak v stredu, 6. novembra 2019. Našu predĺženú prítomnosť sme realizovali pred zdravotníckym zariadením Tetrao, ktoré sídli v budove Business centra na Gemerskej ulici 3. Na toto „skryté“ miesto prichádzajú naši dobrovoľníci takmer denne od decembra 2013. Miesto sme v roku 2016 zviditeľnili umiestnením informačnej tabule na chodníku pred vstupom do areálu. Ponúka náhradné riešenie k umelému potratu a kontakt na Poradňu Alexis.

   Tichá modlitbová kampaň odštartovala o 07:00 a potrvala do 14:00.  Zapojilo sa do nej 80 aktivistov. Okrem toho, na chodníku pred areálom prebiehala výstava modelov embryonálneho vývoja a naši dobrovoľníci okoloidúcim ponúkali osvetové letáky. Záujemcovia sa mohli započúvať aj do audiozáznamu tlkotu srdca prenatálneho dieťaťa. V blízkosti sa nachádza frekventovaná štvorprúdová cesta, autobusová zastávka a aj viacero stredných škôl, takže v priebehu niekoľkých hodín prešli popri nás tisícky chodcov i vodičov. 

   Večerným programom sme zakončili našu desiatu dušičkovú vigíliu. V Kostole Kráľovnej pokoja, Košice-Juh, sme sa zišli pri sv. omši za život o 18:00. Jej celebrantom bol Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup.

   Po skončení omše sme sa presunuli k monobloku Starej nemocnice. Tu sa nám najprv prihovorila PhDr., Mgr. Ivana Mocáková a následne sme si v krátkych zamysleniach pripomenuli cestu utrpenia rodičov a detí, zasiahnutých umelým potratom.

Plagát na zdieľanie

Prezrite si jubilejnú kampaň o obrazoch:

Autor fotografií: František Marcin

 

 

Kázeň Mons. Mareka Forgáča, pomocného košického biskupa

 

 

 

PhDr., Mgr. Ivana Mocáková – príhovor účastníkom pietneho zhromaždenia pred monoblokom Starej nemocnice.

 

Comments are closed.