Rozlúčili sme sa s košickým proliferom Alexanderom Vávrom (+95)

Posted by: Dušan Škurla Tags: There is no tags | Categories: Správy

16
november
2019

   V nedeľu, 10. novembra 2019 zomrel vo veku 95 rokov pán Alexander Vávra – náš priateľ a predchodca v pro-life diele v Košiciach. Posledná rozlúčka so zosnulým sa konala v piatok, 15. novembra 2019 na mestskom cintoríne v Moldave nad Bodvou, v kruhu svojích najbližších príbuzných a známych ako aj spolupracovníkov z Modrej armády rytierov nepoškvrnenej a spoločenstva Deti sv. Alžbety.

   Alexander Vavra sa narodil 30. januára 1924. Už v mladosti sa stal františkánskym terciárom. Odvtedy nosil meno brat Jozef. Vyštudoval ekonómiu, no komunistický režim mu nedovolil pracovať v odbore. Zamestnal sa v košických oceliarňach, kde vykonával údržbu žeriavov. Po 25 rokoch vo VSŽ odišiel v roku 1989 do dôchodku.

   Ako poďakovanie za odpracované roky dostal od zamestnávateľa poznávací zájazd do Poľska. Božím riadením sa vtedy dostal do kontaktu s dielom sv. minoritu Maximiliána Kolbeho, ktorý založil mariánske hnutie Rytierstvo Nepoškvrnenej. V tom istom období sa mu dostala do rúk modlitba krížovej cesty za nenarodených, napísaná na základe súkromných zjavení. Brat Jozef, nadchnutý myšlienkou Rytierstva „získať svet pre Krista skrze Nepoškvrnenú!“ a s vedomím, ako sa rozšírila tragédia potratov, cítil, že toto je pozvanie, aby sa dal naplno do služby nebeskej Matke pri záchrane nenarodených detí. Na podnet vtedajšieho o. biskupa Alojza Tkáča zabezpečil preklad krížovej cesty do slovenčiny a neskôr maďarčiny. Začal šíriť túto modlitbu spočiatku medzi laikmi združenými vo františkánskej rodine a inicioval vznik o.z. Modrá armáda – rytieri Nepoškvrnenej.

V marci 2010 počas spoločnej modlitby pred monoblokom Starej nemocnice v Košiciach

   Alexander Vávra vynikal húževnatosťou a tvorivosťou. Od roku 1990 podnecoval modlitbový apoštolát za záchranu nenarodených detí. Neúnavne sa angažoval intenzívnou korešpondenčnou činnosťou, distribúciou propagačných materiálov a mobilizáciou dobrovoľníkov. Jeho dobrovoľnícka skupina sa sústredila najmä na starú pôrodnicu na Moyzesovej ul. Neskôr bolo toto zdravotnícke zariadenie zrušené, resp. presťahované do iných objektov.

Ocenenie za prínos pri budovaní kultúry života

   5. novembra 2013 sa v Košiciach po štvrtýkrát konala celodenná modlitbová a spomienková akcia „Zapáľme svetlo obetiam potratov“. Túto príležitosť sme využili, aby sme osobitne vyzdvihli a ocenili dielo pána Alexandera Vavru. Spoločenstvo Deti sv. Alžbety mu rukami Mons. Bernarda Bobera udelilo ďakovnú plaketu. 

Ďakujeme za dlhoročne nesenú pochodeň. Ochotne ju preberáme, aby sme ju raz odovzdali mladším.

ODPOČÍVAJTE V POKOJI!

Comments are closed.