Bezdetnosť je cesta, nie slepá ulica.

Posted by: Dušan Škurla Tags: There is no tags | Categories: Správy

16
jún
2021

   Sv. omša za život pred letnou prestávkou bola osobitne venovaná bezdetným manželom. Naším hosťom bol o. Ján Szakala, gréckokatolícky kňaz, ktorý pôsobí vo vojenskom ordinariáte. Ponúkol nám pohľad na bezdetnosť, osvetlený evanjeliovým posolstvom i vlastnou skúsenosťou.

Svätá omša za život

Požehnanie bezdetných manželov

Uverejnil používateľ Košice za život – Deti svätej Alžbety Streda 23. júna 2021

   

Sv. omša sa slávila v jezuitskom kostole v Košiciach, 24. júna 2021 o 16:30. Bol to zároveň deň, kedy si pripomíname narodenie Jána Krstiteľa z Alžbety, o ktorej hovorili, že je neplodná.

   Po skončení boli kňazi k dispozícii na uzdravujúcu modlitbu nad bezdetnými manželmi.

O slovo povzbudenia pre bezdetných manželov sme poprosili aj manželku nášho hosťa, p. Alenu Szakalovú:

Pred týždňom sme sa na svätej omši za život modlili za bezdetné páry. Pri tejto príležitosti nám Alenka Szakalová, manželko grécko-katolíckeho kňaza porozprávala o svojej skúsenosti, keď dieťa neprichádza.

Uverejnil používateľ Košice za život – Deti svätej Alžbety Štvrtok 1. júla 2021

Comments are closed.