Sv. omša za život a požehnanie osôb so zdravotným znevýhodnením a chorých

Posted by: Dušan Škurla Tags: There is no tags | Categories: Správy

19
máj
2021

 Ježiš prejavil záujem o chorých. Preto je veľmi dôležité prihovárať sa za ich uzdravenie. Trpiaci ľudia nemajú moc nad svojou chorobou. Nevedia si pomôcť sami. Modlia sa, no často strácajú nádej. Potrebujú posilu, útechu i trpezlivosť. Nech cítia, že je tu niekto, kto bojuje za nich, keď oni pre svoju slabosť nevládzu.

Vo štvrtok, 27. mája 2021 sme pri pravidelnej svätej omši za život prosili za zdravotne znevýhodnených i všetkých chorých, aby im Boh uľavil v ich bolestiach a obmedzeniach. Sv. omša sa slávila v jezuitskom kostole v Košiciach o 16:30. Naším hosťom bol o. Patrik Šarišský, duchovný správca z farnosti Kobyly.

 Po skončení celebrant požehnal chorých. 

Svätá omša za Život+ požehnanie chorých a zdravotne znevýhodnených

Hosť: o. Patrik Šarišský duchovný správca farnosti Kobyly

Uverejnil používateľ Košice za život – Deti svätej Alžbety Utorok 25. mája 2021

Túto tematickú udalosť obohatili dve vzácne svedectvá o rodinnej láske voči chorým a slabým.

Hana je matkou siedmich detí a v posledných mesiacoch zároveň opatrovateľkou svojej ťažko chorej mamky. Vo svojom svedectve nám prezradí, čo je pre ňu v tejto dobe ťažké a zároveň z čoho čerpá silu.

Uverejnil používateľ Košice za život – Deti svätej Alžbety Utorok 25. mája 2021

Keď kráčate Hlavnou ulicou v Košiciach, hneď na začiatku pri Maratóncovi mieru môžete nájsť útulnú a krásnu kaviarničku Od srdca. Pani Darinka, ktorá je dušou tohto krásneho projektu sa s nami podelila o jej živote so synom Dominikom, ktorý má zdravotné postihnutie. Túto kaviarničku vám predstavíme o nejaký čas, ale kto by sa radšej presvedčil sám o jej super zákuskoch a milej obsluhe, musí si to zamieriť priamo na Hlavnú ulicu v Košiciach. https://www.facebook.com/kaviarenodsrdca

Uverejnil používateľ Ladislava Dreveniakova Utorok 1. júna 2021

Comments are closed.