Blízko pri bezdetných

Posted by: Dušan Škurla Tags: There is no tags | Categories: Správy

5
október
2018

Skúsenosť ukazuje, že bezdetnosť nerovná sa beznádej. Širšie spoločenstvo, nové podnety, pomoc odborníkov, živá viera – to sú elementy, ktoré otvárajú nové horizonty bezdetnému páru.

Príležitosť sme vytvorili vo štvrtok, 25. októbra 2018, pri našej pravidelnej sv. omši za život. Konala sa v jezuitskom kostole na Komenského ul. 14 so začiatkom o 16:30. Hosťom bol kňaz augustiniánskej rehole, o. Juraj Pigula.

Bezdetné páry prijali osobitné požehnanie, dostali informácie o možnostiach pravidelných stretnutí a formách pomoci. 

Manželia Šoltýsovci im predstavili nedávno skončenú víkendovú oázu pre bezdetné páry.

Stiahnuť plagát: na zdieľanie / na tlač

Comments are closed.