náhradné rodiny, Košice

Ďakujeme náhradným rodičom

Posted by: Dušan Škurla Tags: There is no tags | Categories: Správy

18
november
2020

   Novembrová sv. omša za život „patrila“ vzácnym členom veľkej pro-life rodiny, ktorými sú náhradní rodičia. Aktuálne obmedzenia nám už dovolili stretnúť sa spolu na jednom mieste; nechýbali ani cezpoľní účastníci, najmä z Prešova.
   Podujatie sa konalo 26. novembra 2020 v jezuitskom kostole v Košiciach na Komenského ul. 14.

   V hodinovom predprograme od 15:30 zaznelo viacero vstupov o hodnote náhradného rodičovstva.

  • Úvodné zamyslenie. (o. Dušan Škurla)
  • Čo je náhradné rodičovstvo; ako sa stať náhradným rodičom. (Mgr. Veronika Prokopová, odborník na prípravu náhradných rodičov)
  • Svedectvá náhradných rodičov. (manž. Ivankovi a manž. Vinarčíkovi)
Naživo: z Jezuitskeho kostola

Uverejnil používateľ Košice za život – Deti svätej Alžbety Štvrtok 26. novembra 2020

   Sv. omša začala o 16:30. Celebrantom bol o. Juraj Feník, ktorého rodičia sa rozhodli rozšíriť kruh biologickej rodiny o nových členov.
Po sv. omši boli kňazi k dispozícii na súkromnú modlitbu náhradným rodinám a tehotným mamičkám.

Stále som zvažoval,
či som pripravený
adoptovať si dieťa.
Ale neskôr som si uvedomil,
že žiadne dieťa nebolo pripravené
stať sa sirotou.

Comments are closed.