Dar viacdetných rodín

Posted by: Dušan Škurla Tags: There is no tags | Categories: Správy

13
február
2020

Tri a viac detí sú darom pre ich rodičov. Zároveň je to dar, ktorý títo rodičia dávajú celej spoločnosti. Ich otvorenosť pre prijatie detí je životodarná. Vyjadrené matematicky: pre zachovanie populácie je potrebných 2,1 dieťaťa na ženu. Realita na Slovensku je alarmujúca: 1,3 dieťaťa na ženu.

Pri našej najbližšej sv. omši za život – štvrtok, 27. februára 2020 – chceme upriamiť pozornosť na prínos viacdetných rodín. Program v jezuitskom kostole začne o 16:30. Najprv sa nám krátkym svedectvom prihovoria mnohodetní manželia Marián a Jarka Mikoví. Následne bude sv. omšu celebrovať o. Pavol Hudák, ktorý so svojím piatimi súrodencami vyrastal vo viacdetnej rodine.

Na záver kňazi v osobitnom obrade požehnajú viacdetné rodiny.

 

Comments are closed.