Deň počatého dieťaťa 2020

Posted by: Dušan Škurla Tags: There is no tags | Categories: Správy

9
marec
2020

   Každoročne 25. marca si pripomíname prvotný moment našej existencie – počatie. Náš život sa začal presne vtedy a bez jedinej prestávky trvá dodnes. Menila sa naša veľkosť a čiastočne aj tvar, rozvíjali sa naše schopnosti. No stále je to náš jeden a jediný život. Sme ľuďmi od počatia. A práve v udalosti počatia si silno uvedomujeme, že život je dar.
Symbolom úcty ku každému počatému dieťaťu je biela stužka. Vyjadruje detskú nevinnosť a našu úctu voči momentu počatia.

   V Košiciach pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa pripravujeme viaceré podujatia:

   Od 23. do 25. marca 2020 (12:00 – 16:00) budú naši dobrovoľníci prítomní na dvoch miestach Hlavnej ulice – na spojnici Hlavnej a Mlynskej ul. a na spojnici Hlavnej a Uršulínskej ul.
Okoloidúcim budú ponúkať biele stužky a tematické letáky. Nebude chýbať náučný stolík s modelmi nenarodených detí.

   25. marca 2020 (streda) o 16:30 sa zídeme pri svätej omši za život (Sviatok Zvestovanie Pána) v Seminárnom kostole o 16:30. Hlavným celebrantom bude košický arcibiskup Mons. Bernard Bober.
V závere sv. omše bude znova ponúknutá možnosť verejne sa zaviazať na 9 mesačnú službu duchovnej adopcie počatého dieťaťa.

   Približne o 17:30 odštartuje od Seminárneho kostola Košický pochod za život. Bude smerovať k Dolnej bráne a odtiaľ sa vrátime k Súsošiu Immakuláty.
   Tu pochod zakončime spoločným vyhlásením.

 

Comments are closed.